Spis treści

Centralna sterylizacja

NAZWA

cena

Puszka, kontenerek lub w pakietach do 1/2 kg.

5,00 zł

Puszka, kontenerek lub w pakietach od 1/2 - 1,00

kg.

10,00 zł

Puszka, kontenerek lub w pakietach 1kg + za każde 0,10 kg po 0,80 zł.

10,00 zł

Sterylizacja narzędzi: Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem własnych opakowań zgodnych ze standardami PZH - Opłata dodatkowa

1 opcja - wielkość pakietu do 3 narzędzi w jednym pakiecie

0,60 zł

2 opcja - wielkość pakietu od 4 do 7 narzędzi w jednym pakiecie

1,30 zł

3 opcja - wielkość pakietu od 8 do 12 narzędzi w jednym pakiecie

1,90 zł

Sterylizacja narzędzi: Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem opakowań SSDŚ zgodnych ze standardami PZH - Opłata dodatkowa:

1 opcja - wielkość pakietu do 3 narzędzi w jednym pakiecie

1,25 zł

2 opcja - wielkość pakietu od 4 do 7 narzędzi w jednym pakiecie

1,90 zł

3 opcja - wielkość pakietu od 8 do 12 narzędzi w jednym pakiecie

2,50 zł

Zastosowanie wskaźnika - 1 szt.

0,75 zł

Metka trzyrzędowa do identyfikacji sterylizacji

1,50 zł