Spis treści

Porady lekarskie

NAZWA

cena

Porada lekarska w Poradni specjalistycznej

57,00 zł

Porada lekarska w SOR

57,00 zł

Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy - wydanie orzeczenia

40,00 zł

Porada lekarska w Poradni Med.Pracy - wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

35,00 zł

Porada lekarska w Poradni Med.Pracy - wydanie orzeczenia dla kierowców do prawa jazdy

57,00 zł

Pakiet nr 1. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

104,00 zł

Pakiet nr 2. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

104,00 zł

Pakiet nr 3. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

92,00 zł

Pakiet nr 4. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

92,00 zł

Pakiet nr 5. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

69,00 zł

Pakiet nr 6. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

69,00 zł

Pakiet nr 7. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

50,00 zł

Pakiet nr 8. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

55,00 zł

Pakiet nr 9. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

120,00 zł

Do każdego pakietu (jeśli lekarz zleci ) zdjęcie RTG klatki piersiowej

12,00 zł

* rodzaje badań zawarte w pakiecie od 1 do 9

Praca na wysokości: bad. neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, lek.med.pracy,bad.p.glukozy we krwi.

104,00 zł

Pracownicy narażeni na pole elektromagnetyczne i czynniki biologiczne: lek.neurolog, okulista ,lek,med.oracv. OB.,morf.,mocz b.ogólne,Pr. wątrobowe,ALAT.

104,00 zł

Kierowcy zawodowi: bad,laryngologiczne, okulistyczne, lek.med.pracy,bad.p.glukozy we krwi.

92,00 zł

Pracownicy narażeni na promienie jonizujące i czynniki

 

biologiczne: bad.laryngologiczne ,okulistyczne,lek.med.pracy ,bad.p.glukozy we krwi.

92,00 zł

Nauczyciele: bad. laryngologiczne, bad.lek.med.pracy, OB,morf.mocz b.ogólne.

69,00 zł

Pracownicy przy komputerach: bad. okulistyczne, bad.lek.med.pracy,OB,morf.mocz b.ogólne.

69,00 zł

Pozostali pracownicy: bad.lek.med.pracy, OB.,morf,mocz

b.ogólne

50,00 zł

Pracownicy gr. medycznej bez czynnika biologicznego:

 

bad.lek.med.pracy, Pr.wątrobowe, ALAT, OB,morf.mocz

b.ogólne.

55,00 zł

Pracownicy gr. medycznej z czynnikiem biologicznym:

 

bad.lek.med.pracy, Pr.wątrobowe, ALAT, Hbs, HCV,HIV, OB,morf.mocz b.ogólne.

120,00 zł