Spis treści

Pracownia hemodynamiki

NAZWA

wg. ceny podwykonawcy zgodnie z umową

Badanie - Arteriografia

 

Badanie - Koronografia

 

Ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej

 

Ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej z zał.stentu/stentów

 

Ostre zespoły wieńcowe - z założeniem angioplastyki wieńcowej balonowej

 

Ostre zespoły wieńcowe - z założeniem kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

 

Wszczepienie filtra do żyły głównej dolnej/żył biodrowych

 

Koronoplastyka balonowa bez użycia stentów

 

Koronoplastyka balonowa jedno naczyniowa ze stentem

 

Koronoplastyka wielonaczyniowa z co najmniej 2 stentów, w tym minimum 1 stent uwalniający lek (DES)

 

Koronoplastyka złożona (dwu/trzy naczyniowa) z zastosowaniem stentów

 

Przeskórna angioplastyka pomostu (pomostów) aortalno- wieńcowych

 

Restenoza naczyń wieńcowych - prewencja diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek (DES)

 

Wady wrodzone serca - interwencyjne zabiegi kardiologiczne u dorosłych, w tym waluoplastyka mitralna