Spis treści

Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia

NAZWA

cena

Laser poniżej 100mW

16,00 zł

Solux

9,00 zł

Kwarcówka - UV

9,00 zł

Krioterapia

15,00 zł

Okłady ciepłe

10,00 zł

Elektrolecznictwo

Diadynamik

10,00 zł

Prądy interferencyjne

10,00 zł

Elektrostymulacja

10,00 zł

Jonoforeza

10,00 zł

Prądy Kotza

10,00 zł

Prądy Traberta

10,00 zł

Prądy Tens

10,00 zł

Tonoliza

10,00 zł

Galwanizacja

10,00 zł

Pole elektromagnetyczzne

Terapuls

10,00 zł

Magnetronik

10,00 zł

Fonoforeza

16,00 zł

UDT

16,00 zł

Kinezyterapia

Gimnastyka indywidualna do 15 minut

15,00 zł

Wyciągi

10,00 zł

Usprawnianie dzieci - kombinacje znanych metod PNF, SI, Vojta, NOT - Bobath - do 1 godziny

30,00 zł

Masaż leczniczy częściowy do 15 minut

15,00 zł

Masaż leczniczy całkowity

30,00 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające do 30 minut

30,00 zł

Masaż linfatyczny

15,00 zł

Nauka poruszania

15,00 zł

Ćwiczenia czynne wolne, oporowe, izometryczne do 15 minut

15,00 zł

Ćwiczenia bierne czynno - bierne, wspomagane, redresyjne (za jedną część ciała)

15,00 zł

Hydroterapia

Masaż wirowy kończyn - 15 minut

15,00 zł

Masaż podwodny

20,00 zł

Aquavibron

12,00 zł