Spis treści

Badania elektrofizjologiczne

NAZWA

cena

Badanie EMG ilościowe jednego mięśnia

110,00 zł

Badanie EMG ilościowe kolejnego mięśnia

37,00 zł

Badanie EMG jakościowe jednego mięśnia

93,00 zł

Badanie EMG jakościowe kolejnego mięśnia

17,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego plus fala F

50,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych kolejnego nerwu obwodowego plus fala F

30,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego

60,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych kolejnego nerwu obwodowego

40,00 zł