Spis treści

Zakład patomorfologii

W związku z wykonywaniem badań histopatologicznych uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń:

► 1. Skierowanie z pieczątką nagłówkową zakładu (oddziału) i pieczątką lekarza kierującego, powinno być wypełnione czytelnie i zawierać imię, nazwisko i PESEL chorego, oraz istotne dane kliniczne ( w tym datę ostatniej miesiączki i przebieg ewentualnego leczenia hormonalnego w przypadku badań ginekologicznych, rodzaj materiału, skąd pobrano materiał i data pobrania,

► 2. Materiał należy przesłać w całości, w odpowiednio szerokim naczyniu, utrwalony w 10 % roztworze formaliny w stosunku 1 (materiał ) do 9 (formalina). Na naczyniu należy umieścić dokładne dane chorego, zgodnie ze skierowaniem. Oznaczeń należy dokonywać tylko ołówkiem zwykłym.

► 3. Płyny z jamy ciała i torbieli, plwocinę, itp. należy pobierać na heparynę i dostarczyć natychmiast do pracowni, lub gdy jest to niemożliwe, płyn należy odwirować, zrobić na szkiełku podstawowym z matowym polem do opisu i zalać 96% alkoholem etylowym (może być skażony).

► 4. Rozmazy i odciski należy wykonać natychmiast po pobraniu materiału i niezwłocznie utrwalić w 96 % alkoholu etylowym. Zaznaczyć ołówkiem stronę, na którą nałożono materiał.

► 5. W przypadku badań śródoperacyjnych należy przynajmniej w przeddzień ustalić dokładną godzinę i podać dane kliniczne lekarzowi, który dokona badania. Pobrany w czasie zabiegu materiał należy przysłać w całości, świeży (bez jakiegokolwiek utrwalenia). W razie nie stosowania się do powyższych zaleceń materiał zostanie zwrócony bez przeprowadzonego badania.

► 6. Do węzłów chłonnych przysłanych do diagnostyki, chorób układowych należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych.

► 7. Wskazane jest używanie buforowanej formaliny.

 

Patomorfologia

NAZWA

cena

Badanie histopatologiczne /HE/ za 1 bloczek

25,00 zł

Wykonanie preparatów i badanie cytologiczne płynów plwocin i wydzielin dostarczonych do pracowni

30,00 zł

Pobranie materiału w poradni "K" do bad. cytologii

12,00 zł

Pobranie materiału w poradni "K" do bad. biocenozy

12,00 zł

Badanie cytologiczne rozmazów ginekologicznych

13,00 zł

Badanie biocenozy - ginekologiczne

12,00 zł

Wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG z diagnostyką (bez ceny USG 60zł) - BACC

77,00 zł

Ocena preparatu dostarczonego z biopsji cienkoigłowej

35,00 zł

Wykonanie biopsji aspiracyjnej gruboigłowej pod kontrolą USG z diagnostyką (bez ceny usg 60zł)

85,00 zł

Zabarwienie i ocena cytologiczna aspiratów pobranych przez wykonującego biopsję Patologa za każde szkiełko (preparat cytologii)

20,00 zł

Zabarwienie i ocena cytologiczna aspiratów wykonanych przez Patologa z innego szpitala

30,00 zł

Badanie śródoperacyjne z następowym badaniem materiału z bloczka parafinowego

80,00 zł

Sekcja zwłok z napisaniem protokołu sekcyjnego

450,00 zł

Przechowywanie ciała zmarłego w prosektorium za jedną dobę, w pierwszych trzech płatnych dobach

40,00 zł

Przechowywanie ciała zmarłego w prosektorium za kolejną dobę

20,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

70,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

90,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

120,00 zł