Spis treści

Hospitalizacja - osobodzień

NAZWA

cena

Oddział chirurgiczny

340,00 zł

Oddział ginekologiczno - położniczy

340,00 zł

Oddział laryngologiczny

320,00 zł

Oddział nefrologiczny dla dzieci

320,00 zł

Oddział neurologiczny

320,00 zł

Oddział noworodków i wcześniaków

320,00 zł

Oddział intensywnej terapii

1800,00 zł

Oddział ortopedyczny

340,00 zł

Oddział pediatryczny

320,00 zł

Oddział rehabilitacji stacjonarnej

320,00 zł

Oddział psychiatryczny

320,00 zł

Oddział reumatologiczny

320,00 zł

Oddział urologiczny

340,00 zł

Oddział chorób wewnętrznych

320,00 zł

Oddział kardiologiczny

320,00 zł

Oddział nefrologiczny dla dorosłych

320,00 zł

Oddział psychiatrii dziennej

250,00 zł

Zakład Paliatywno - Hospicyjny

320,00 zł

Cena wq.idywidualneqo kosztu leczenia; np.:leczenie trombolityczne udaru mózgu, leczenie ostrego zespołu wieńcowego Abciximab, leczenie sepsy aktywnym białkiem "C"