Spis treści

Transport sanitarny

NAZWA

cena

Karetka "T" z sanitariuszem

Transport karetką "T" za 1 km

2,75 zł

Transport "T" płatny 60% za 1 km

1,65 zł

Karetka "T" bez obsady medycznej

Kierowca za jedną godzinę

35,00 zł

Cena za 1 km przebiegu karetki "T"

1,65 zł