Spis treści

Badania laboratoryjne

NAZWA

cena

AL AT

6,00 zł

Asp AT

6,00 zł

Albuminy

5,00

Amylaza

10,00 zł

Białko całkowite

5,00 zł

Bilirubina bezpośrednia

7,00 zł

Bilirubina całkowita

6,00 zł

Chlorki

6,00 zł

Cholesterol

6,00 zł

Cholesterol HDL

10,00 zł

Cholesterol LDL

13,00 zł

Cholinesteraza

25,00 zł

Fosfataza alkaliczna

6,00 zł

Fosfataza kw. całkowita

8,00 zł

Fosfataza kw. stercza

8,00 zł

Fosfor

6,00 zł

GGT

6,00 zł

Glukoza

5,00 zł

Kinaza kreatyninowa CK

10,00 zł

Kreatynina

6,00 zł

Kwas moczowy

6,00 zł

Magnez (Mg2+)

6,00 zł

Mocznik

5,00 zł

Na+, K+ (łącznie)

7,00 zł

Trójglicerydy

6,00 zł

Wapń (Ca2+)

6,00 zł

Żelazo (Fe2+)

6,00 zł

Żelazo (TIBC)

8,00 zł

CKMB

15,00 zł

Morfologia

5,00 zł

Leukogram

7,00 zł

Eozynofile

7,00 zł

Hemoglobina w osoczu

5,00 zł

Komórki LE

15,00 zł

Leukocytoza

5,00 zł

Mielogram

45,00 zł

Mononukleoza (test)

15,00 zł

OB.

3,00 zł

Oporność osm. erytrocytów

7,00 zł

Reticulocyty

7,00 zł

Trombocyty (manualnie)

7,00 zł

FT4

15,00 zł

TSH

13,00 zł

Odczyn Waalera - Rosego

12,00 zł

Lateks R

16,00 zł

WR (VDRL)

7,00 zł

Troponina

23,00 zł

Kał - badanie ogólne

8,00 zł

Kał - krew utajona

7,00 zł

Kał - pH

3,00 zł

Kał - pasożyty (1x)

8,00 zł

Lamblie - test

33,00 zł

Mikroalbuminuria

15,00 zł

Mocz - badanie ogólne

5,00 zł

Mocz - białko

3,00 zł

Mocz - cukier, aceton

5,00 zł

Mocz - pH, ciężar właściwy

2,00 zł

Mocz - białko BJ

2,00 zł

Mocz - kontrast fazowy

8,00 zł

PMR

30,00 zł

Płyn - cytoza z jamy otrzewnej

6,00 zł

Płyn z jam ciała

20,00 zł

PSA marker

28,00 zł

Czas koalinowo - kefalinowy

9,00 zł

Czas rekalcynacji

4,00 zł

D - dimery

36,00 zł

Fibrynogen

13,00 zł

Wskaźnik protrombinowy

6,00 zł

Czas krwawienia

2,00 zł

Alkohol metylowy

20,00 zł

Barbituriany

20,00 zł

Benzodiazepina

20,00 zł

Amfetamina

20,00 zł

Marihuana

20,00 zł

Karboksyhemoglobina

15,00 zł

Methemoglobina

15,00 zł

RKZ

14,00 zł

SLE test

15,00 zł

IgE TOTAL

30,00 zł

Hemoglobina glikowana

35,00 zł