Spis treści

Informacje dodatkowe:
 
1.
Pozycje z cennika zawierają ceny brutto jeżeli badania służą: profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu oraz poprawie zdrowia są zwolnione z podatku VAT (na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).
 
3. 
Cena elektrody igłowej doliczana jest jednorazowo, niezależnie od ilości badanych mięśni podczas jednej wizyty pacjenta w pracowni.
 

Badania laboratoryjne

NAZWA

cena

AL AT

6,00 zł

Asp AT

6,00 zł

Albuminy

5,00

Amylaza

10,00 zł

Białko całkowite

5,00 zł

Bilirubina bezpośrednia

7,00 zł

Bilirubina całkowita

6,00 zł

Chlorki

6,00 zł

Cholesterol

6,00 zł

Cholesterol HDL

10,00 zł

Cholesterol LDL

13,00 zł

Cholinesteraza

25,00 zł

Fosfataza alkaliczna

6,00 zł

Fosfataza kw. całkowita

8,00 zł

Fosfataza kw. stercza

8,00 zł

Fosfor

6,00 zł

GGT

6,00 zł

Glukoza

5,00 zł

Kinaza kreatyninowa CK

10,00 zł

Kreatynina

6,00 zł

Kwas moczowy

6,00 zł

Magnez (Mg2+)

6,00 zł

Mocznik

5,00 zł

Na+, K+ (łącznie)

7,00 zł

Trójglicerydy

6,00 zł

Wapń (Ca2+)

6,00 zł

Żelazo (Fe2+)

6,00 zł

Żelazo (TIBC)

8,00 zł

CKMB

15,00 zł

Morfologia

5,00 zł

Leukogram

7,00 zł

Eozynofile

7,00 zł

Hemoglobina w osoczu

5,00 zł

Komórki LE

15,00 zł

Leukocytoza

5,00 zł

Mielogram

45,00 zł

Mononukleoza (test)

15,00 zł

OB.

3,00 zł

Oporność osm. erytrocytów

7,00 zł

Reticulocyty

7,00 zł

Trombocyty (manualnie)

7,00 zł

FT4

15,00 zł

TSH

13,00 zł

Odczyn Waalera - Rosego

12,00 zł

Lateks R

16,00 zł

WR (VDRL)

7,00 zł

Troponina

23,00 zł

Kał - badanie ogólne

8,00 zł

Kał - krew utajona

7,00 zł

Kał - pH

3,00 zł

Kał - pasożyty (1x)

8,00 zł

Lamblie - test

33,00 zł

Mikroalbuminuria

15,00 zł

Mocz - badanie ogólne

5,00 zł

Mocz - białko

3,00 zł

Mocz - cukier, aceton

5,00 zł

Mocz - pH, ciężar właściwy

2,00 zł

Mocz - białko BJ

2,00 zł

Mocz - kontrast fazowy

8,00 zł

PMR

30,00 zł

Płyn - cytoza z jamy otrzewnej

6,00 zł

Płyn z jam ciała

20,00 zł

PSA marker

28,00 zł

Czas koalinowo - kefalinowy

9,00 zł

Czas rekalcynacji

4,00 zł

D - dimery

36,00 zł

Fibrynogen

13,00 zł

Wskaźnik protrombinowy

6,00 zł

Czas krwawienia

2,00 zł

Alkohol metylowy

20,00 zł

Barbituriany

20,00 zł

Benzodiazepina

20,00 zł

Amfetamina

20,00 zł

Marihuana

20,00 zł

Karboksyhemoglobina

15,00 zł

Methemoglobina

15,00 zł

RKZ

14,00 zł

SLE test

15,00 zł

IgE TOTAL

30,00 zł

Hemoglobina glikowana

35,00 zł


Pracownia bakteriologii

NAZWA

cena

Anty HCV klasy IgG

36,00 zł

Anty HIV1/HIV2

35,00 zł

CRP ilościowe

16,00 zł

Dermatofity

25,00 zł

HBs - ANTYGEN

20,00 zł

Krew - płyn posiew

25,00 zł

Krew - płyn antybiogram

15,00 zł

Miano ASO

16,00 zł

Mocz + antybiogram

13,00 zł

Mocz - posiew

12,00 zł

Sporal A lub S - WSKAŹNIK

5,00 zł

Test biologiczny 1 amp.wsk-do autoklawu

7,00 zł

Ocena skuteczności sterylizacji bad.wskaźnikiem

10,00 zł

Wymaz - posiew

15,00 zł

Wymaz - antybiogram

15,00 zł

Poszerzenie antybiogramu

6,00 zł

Ocena czystości mikrobiologicznej

12,00 zł

Rota - adenowirusy - (łącznie)

15,00 zł

Szybki test oceny PMR

30,00 zł


Pracownia serologii

NAZWA

cena

Grupa krwi (pojedyncze badanie)

45,00 zł

Przeciwciała odpornościowe

35,00 zł

Krewkarta

15,00 zł

Odpis grupy krwi

5,00 zł


Badania RTG

NAZWA

Nowa cena

Zdjęcie klatki piersiowej AP

25,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej boczne

25,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej boczne z barytem

40,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej AP (dzieci do lat 6)

20,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej boczne (dzieci do lat 6)

20,00 zł

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

30,00 zł

Zdjęcie czaszki - dwie projekcje

35,00 zł

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

20,00 zł

Zdjęcie oczodołów

30,00 zł

Zdjęcie żuchwy

20,00 zł

Zdjęcie stawów żuchwowych

30,00 zł

Zdjęcie łuków jarzmowych

25,00 zł

Zdjęcie kości nosowej

15,00 zł

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

20,00 zł

Zdjęcie uszu m. Schuller

35,00 zł

Zdjęcie uszu m. Stewers

35,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - dwie projekcje

30,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - jedna projekcja

20,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

35,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego

40,00 zł

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

25,00 zł

Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych

30,00 zł

Zdjęcie stawu biodrowego - dwie projekcje

40,00 zł

Zdjęcie obu stawów biodrowych w dwóch projekcjach

40,00 zł

Zdjęcie stawów biodrowych AP - jedna projekcja

30,00 zł

Zdjęcie kości krzyżowej

25,00 zł

Zdjęcie kości miednicy

30,00 zł

Zdjęcie żeber - jedna projekcja

30,00 zł

Zdjęcie celowane żeber - dwie projekcje

35,00 zł

Zdjęcie mostka

30,00 zł

Zdjęcie obojczyka

30,00 zł

Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego

30,00 zł

Zdjęcie stawu barkowego - jedna projekcja

30,00 zł

Zdjęcie stawu barkowego w dwóch projekcjach

35,00 zł

Zdjęcia porównawcze stawów barkowych w jednej projekcji

35,00 zł

Zdjęcia porównawcze stawów barkowych w dwóch projekcjach

35,00 zł

Zdjęcie kości ramieniowej

30,00 zł

Zdjęcie stawu łokciowego - dwie projekcje

30,00 zł

Zdjęcie kości przedramienia-dwie projekcje

30,00 zł

Zdjęcie kości nadgarstka-dwie projekcje

24,00 zł

Zdjęcie rąk (dłoni)

24,00 zł

Zdjęcie kości kończyn - stóp

30,00 zł

Zdjęcie palców

20,00 zł

Zdjęcie łopatki w jednej projekcji

30,00 zł

Zdjęcie kości udowej

30,00 zł

Zdjęcie kolan - dwie projekcje

40,00 zł

Zdjęcie kości podudzia-dwie projekcje

30,00 zł

Zdjęcie stawu skokowego - dwie projekcje

30,00 zł

Zdjęcie kości piętowej

20,00 zł

Zdjęcie zatok

25,00 zł

Skopia klatki piersiowej

30,00 zł

Urografia z kontrastem jonowym

160,00 zł

Wlew kontrastowy jelita grubego

150,00 zł

Badanie kontrastowe jelita cienkiego

150,00 zł

Cystografia z kontrastem

150,00 zł

Histerosalpingografia

150,00 zł

Pielografia

150,00 zł

Cystoureografia

150,00 zł

Cystorenografia

150,00 zł

Badanie rtg przełyku (z kontrastem)

30,00 zł

Badanie rtg żołądka z kontrastem

50,00 zł

Badanie rtg dwunastnicy z kontrastem

50,00 zł

Mammografia (cztery projekcje)

80,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa AP w pozycji stojącej,

30,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa AP i boczne w pozycji stojącej

50,00 zł

Rtg nadgarstek - więk kostny

30,00 zł

Wszystkie rodzaje badań wykonane aparatem rtg przyłóżkowym

100,00 zł

Konsultacja zdjęcia rtg w jednej projekcji

30,00 zł

Konsultacja zdjęcia rtg w dwu projekcjach

40,00 zł

opis badania kontrastowego

50,00 zł

Zdjęcie kolan-jedna projekcja

30,00 zł


Badania USG

NAZWA

cena

USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu)

40,00 zł

USG moszny, jąder, najądrzy

40,00 zł

USG położnicze

40,00 zł

USG przez pochwę (głowicą vaginalną)

50,00 zł

USG przez odbytnicę (głowicą rektalną) TRUS

50,00 zł

USG szyi (tarczycy, przytarczyc, powierzchownych węzłów chłonnych, ślinianek)

50,00 zł

USG opłucnej lub zmiany przylegającej do klatki piersiowej

30,00 zł

USG sutków

50,00 zł

USG głowy przezciemiączkowe

40,00 zł

USG st.kolanowych

50,00 zł

Dopplerowskie badanie naczyń szyjnych

50,00 zł

TCD Doppler przezczaszkowy

60,00 zł

TCCD Doppler przezczaszkowy

70,00 zł

Doppler - Próba na PFO (Przetrwały Otwór Owalny)

120,00 zł

USG naczyń miednicy i jednej kończyny dolnej

70,00 zł

Dopplerowskie badanie przepływowe aorty naczyń miednicy i kończyn dolnych

100,00 zł

Dopplerowskie badanie nerki

80,00 zł

Dopplerowskie badanie wątroby (układu żyły wrotnej) lub innych narządów miąższowych

80,00 zł

USG jamy brzusznej

50,00 zł

USG gruczołu krokowego TAUS

40,00 zł

Wszystkie rodzaje badań wykonane aparatem usg przyłóżkowym

50,00 zł

Badanie echokardiograficzne serca przezklatkowe

100,00 zł

Badanie echokardiograficzne serca przezprzełykowe

150,00 zł

Badanie STRESS ECHO - Dobutaminowa próba echokardiograficzna na aparacie VIVID 4

200,00 zł

Badanie części miękkich plus usg ścięgna, mięśni, tkanek

40,00 zł

USG kontrola "biopsji cienkoigłowej"

60,00 zł

USG tarczycy

40,00 zł

USG biodra dzieci do 2 lat

35,00 zł

USG miednicy mniejszej

40,00 zł


Badania densytometryczne kości

NAZWA

cena

Badanie gęstości kości w jednej lokalizacji - kręgosłup

40,00 zł

Badanie gęstości kości w jednej lokalizacji - szyjka kości udowej

40,00 zł

Badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kosci udowej

60,00 zł


Tomografia komputerowa

NAZWA

cena

TK głowy bez kontrastu

250,00 zł

TK głowy z kontrastem

350,00 zł

TK uszu bez kontrastu

300,00 zł

TK uszu z kontrastem

350,00 zł

TK zatok i twarzoczaszki bez kontrastu

250,00 zł

TK zatok i twarzoczaszki z kontrastem

350,00 zł

TK zatok, nosogardła, krtani bez kontrastu

250,00 zł

TK zatok, nosogardła, krtani z kontrastem

350,00 zł

TK kości skroniowych i twarzoczaszki bez kontrastu

300,00 zł

TK kości skroniowych i twarzoczaszki z kontrastem

350,00 zł

TK oczodołów bez kontrastu

250,00 zł

TK oczodołów z kontrastem

350,00 zł

TK przysadki mózgowej bez kontrastu

250,00 zł

TK przysadki mózgowej z kontrastem

350,00 zł

TK szyi bez kontrastu

250,00 zł

TK szyi z kontrastem

350,00 zł

TK krtani bez kontrastu

250,00 zł

TK krtani z kontrastem

350,00 zł

TK klatki piersiowej bez kontrastu

350,00 zł

TK klatki piersiowej z kontrastem

450,00 zł

HRCT klatki piersiowej

400,00 zł

TK śródpiersia bez kontrastu

350,00 zł

TK śródpiersia z kontrastem

450,00 zł

TK nerek z kontrastem

350,00 zł

TK układu moczowego z kontrastem - wielofazowe

550,00 zł

TK jamy brzusznej bez kontrastu

350,00 zł

TK jamy brzusznej z kontrastem

450,00 zł

TK miednicy małej bez kontrastu

300,00 zł

TK miednicy małej z kontrastem

350,00 zł

TK jamy brzusznej z miednicą z kontrastem

550,00 zł

TK wątroby bez kontrastu

300,00 zł

TK wątroby z kontrastem

350,00 zł

TK trzustki bez kontrastu

300,00 zł

TK trzustki z kontrastem

350,00 zł

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu

300,00 zł

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu

300,00 zł

TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem

350,00 zł

TK kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego bez kontrastu

300,00 zł

TK kości kończyn i dużych stawów

250,00 zł

TK - Angio

500,00 zł

TK tętnic szyjnych

500,00 zł

TK tętnic nerkowych

500,00 zł

Konsultacja zdjęć TK

50,00 zł


Rezonans magnetyczny

NAZWA

cena

MR Głowy bez kontrastu

420,00 zł

MR Głowy z kontrastem

540,00 zł

MR Przysadki mózgowej bez kontrastu

400,00 zł

MR Przysadki mózgowej z kontrastem

520,00 zł

MR piramidy k.skroniowych

400,00 zł

MR piramidy k.skroniowych z kontrastem

500,00 zł

MR Kręgosłupa szyjnego bez kontrastu

420,00 zł

MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem

520,00 zł

MR kręgosłupa piersiowego

420,00 zł

MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem

550,00 zł

MR Kręgosłupa lędźwiowo-Krzyżowego bez kontrastu

420,00 zł

MR Kręgosłupa lędźwiowo-Krzyżowego z kontrastem

520,00 zł

MR dwóch odcinków kregosłupa C i Th

600,00 zł

MR naczyń bez kontrastu

450,00 zł

MR naczyń z kontrastem

600,00 zł

MR stawu biodrowego bez kontrastu

450,00 zł

Narzadu rodnego z kontrastem

550,00 zł

Narzadu rodnego bez kontrastu

450,00 zł

Miednicy mniejszej bez kontrastu

450,00 zł

Miednicy mniejszej z kontrastem

550,00 zł

MR Dłoni prawej i lewej bez kontrastu

600,00 zł

MR Dłoni prawej i lewej z kontrastem

800,00 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem

600,00 zł

MR jamy brzusznej bez kontrastu

450,00 zł


Zabiegi w gabinetach zabiegowych i SOR

NAZWA

cena

Zastrzyk dożylny

15,00 zł

Zastrzyk domięśniowy

10,00 zł

Zastrzyk podskórny

8,00 zł

Nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce - usunięcie z powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych

50,00 zł

Nastawienie złamania i/lub/ unieruchomienie zewnętrzne

90,00 zł

Usunięcie opatrunku gipsowego

15,00 zł

Usunięcie szwów

15,00 zł

Zabieg wykonania blokady dostawnej

50,00 zł

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

90,00 zł

Wycięcie pojedyn. zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z diagnostyką, w tym badanie histopatologiczne

100,00 zł

Zaopatrzenie ran, wycięcie zmian skórnych okolic wstrząsorodnych /np. szyja/ w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym

150,00 zł

Wycięcie pojedynczych zmian skórnych, błon śluzowych, tkanek miękkich

60,00 zł

Nawodnienie 2000 ml z 1amp.KCL (15%) - kroplówka z 5% Glukozy, PWE, NaCl 0,9% (detoks)

150,00 zł

Zmiana opatrunku w zabiegowym SOR

20,00 zł

Założenie lub wymiana cewnika Foleya

40,00 zł

Płukanie żołądka

40,00 zł


Transport sanitarny

NAZWA

cena

Karetka "T" z sanitariuszem

Transport karetką "T" za 1 km

2,75 zł

Transport "T" płatny 60% za 1 km

1,65 zł

Karetka "T" bez obsady medycznej

Kierowca za jedną godzinę

35,00 zł

Cena za 1 km przebiegu karetki "T"

1,65 zł


Anestezjologia

NAZWA

cena

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do porodu

500,00 zł

Wkłucie centralne

170,00 zł


Zabiegi operacyjne ze znieczuleniem

NAZWA

cena

Cięcie cesarskie

1400,00 zł

Usunięcie macicy

2000,00 zł

Plastyka krocza + TVT - cena z taśmą

2500,00 zł

Plastyka krocza

1500,00 zł

Laparoskopia ginekologiczna

1700,00 zł

Założenie szwu okrężnego

400,00 zł

Histeroskopia - wziernikowanie macicy

800,00 zł

Usunięcie cysty jajnika

1300,00 zł

Direktoskopia - badanie endoskopowe krtani z pobraniem wycinka

700,00 zł

Usunięcie zmiany krtani

700,00 zł

Conchotomia - wycięcie małżowin nosa

700,00 zł

Tonsilectomia - usuniecie migdałków

900,00 zł

Usunięcie torbieli zębowej

900,00 zł

Panendoskopia - wziernikowanie gardła, przełyku, krtani, oskrzeli

500,00 zł

Plastyka przegrody nosa

900,00 zł

Usunięcie polipa zatoki szczękowej

940,00 zł

URS - Ureterorenoskopia - wziernikowanie nerki i przewodu moczowego

700,00 zł

TUR - Elektroresekcja przezcewkowa

600,00 zł

Operacyjne leczenie stulejki

340,00 zł

Usunięcie jądra

800,00 zł

Operacyjne usunięcie wodniaka jądra

900,00 zł

Usunięcie nerki

2240,00 zł

Operacyjne usunięcie wrzoda żołądka

1800,00 zł

Operacyjne usunięcie wrzoda dwunastnicy

1800,00 zł

Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową

1200,00 zł

Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną

1300,00 zł

Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną

1400,00 zł

Usunięcie przepukliny pachwinowej

900,00 zł

Usunięcie przepukliny brzusznej

900,00 zł

Usunięcie przepukliny mosznowej

900,00 zł

Usunięcie przepukliny z wszczepem siatki przepuklinowej

1100,00 zł

Usuniecie wyrostka robaczkowego

1200,00 zł

Resekcja jelita grubego

3000,00 zł

Trepanacja czaszki -usunięcie krwiaków przymózgowych

1300,00 zł

Laparotomia - otwarcie jamy brzusznej

1300,00 zł

Zespolenie kości udowej (Alloplastyka połowicza biodra) cena bez implantu

2100,00 zł

Alloplastyka totalna biodra - bez implantu

2300,00 zł

Zespolenie złamanych kostek podudzia

1300,00 zł

Zespolenie złamania podudzia,

1530,00 zł

Zespolenie złamania uda

1530,00 zł

Usuniecie łąkotki

900,00 zł

Zespolenie złamanej kości ramienia

2000,00 zł

Zespolenie złamanej kości przedramienia

2000,00 zł

Operacyjne zespolenie złamania kości śródręcza

900,00 zł


Hospitalizacja - osobodzień

NAZWA

cena

Oddział chirurgiczny

340,00 zł

Oddział ginekologiczno - położniczy

340,00 zł

Oddział laryngologiczny

320,00 zł

Oddział nefrologiczny dla dzieci

320,00 zł

Oddział neurologiczny

320,00 zł

Oddział noworodków i wcześniaków

320,00 zł

Oddział intensywnej terapii

1800,00 zł

Oddział ortopedyczny

340,00 zł

Oddział pediatryczny

320,00 zł

Oddział rehabilitacji stacjonarnej

320,00 zł

Oddział psychiatryczny

320,00 zł

Oddział reumatologiczny

320,00 zł

Oddział urologiczny

340,00 zł

Oddział chorób wewnętrznych

320,00 zł

Oddział kardiologiczny

320,00 zł

Oddział nefrologiczny dla dorosłych

320,00 zł

Oddział psychiatrii dziennej

250,00 zł

Zakład Paliatywno - Hospicyjny

320,00 zł

Cena wq.idywidualneqo kosztu leczenia; np.:leczenie trombolityczne udaru mózgu, leczenie ostrego zespołu wieńcowego Abciximab, leczenie sepsy aktywnym białkiem "C"

 

Zakład patomorfologii

W związku z wykonywaniem badań histopatologicznych uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń:

► 1. Skierowanie z pieczątką nagłówkową zakładu (oddziału) i pieczątką lekarza kierującego, powinno być wypełnione czytelnie i zawierać imię, nazwisko i PESEL chorego, oraz istotne dane kliniczne ( w tym datę ostatniej miesiączki i przebieg ewentualnego leczenia hormonalnego w przypadku badań ginekologicznych, rodzaj materiału, skąd pobrano materiał i data pobrania,

► 2. Materiał należy przesłać w całości, w odpowiednio szerokim naczyniu, utrwalony w 10 % roztworze formaliny w stosunku 1 (materiał ) do 9 (formalina). Na naczyniu należy umieścić dokładne dane chorego, zgodnie ze skierowaniem. Oznaczeń należy dokonywać tylko ołówkiem zwykłym.

► 3. Płyny z jamy ciała i torbieli, plwocinę, itp. należy pobierać na heparynę i dostarczyć natychmiast do pracowni, lub gdy jest to niemożliwe, płyn należy odwirować, zrobić na szkiełku podstawowym z matowym polem do opisu i zalać 96% alkoholem etylowym (może być skażony).

► 4. Rozmazy i odciski należy wykonać natychmiast po pobraniu materiału i niezwłocznie utrwalić w 96 % alkoholu etylowym. Zaznaczyć ołówkiem stronę, na którą nałożono materiał.

► 5. W przypadku badań śródoperacyjnych należy przynajmniej w przeddzień ustalić dokładną godzinę i podać dane kliniczne lekarzowi, który dokona badania. Pobrany w czasie zabiegu materiał należy przysłać w całości, świeży (bez jakiegokolwiek utrwalenia). W razie nie stosowania się do powyższych zaleceń materiał zostanie zwrócony bez przeprowadzonego badania.

► 6. Do węzłów chłonnych przysłanych do diagnostyki, chorób układowych należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych.

► 7. Wskazane jest używanie buforowanej formaliny.

 

Patomorfologia

NAZWA

cena

Badanie histopatologiczne /HE/ za 1 bloczek

25,00 zł

Wykonanie preparatów i badanie cytologiczne płynów plwocin i wydzielin dostarczonych do pracowni

30,00 zł

Pobranie materiału w poradni "K" do bad. cytologii

12,00 zł

Pobranie materiału w poradni "K" do bad. biocenozy

12,00 zł

Badanie cytologiczne rozmazów ginekologicznych

13,00 zł

Badanie biocenozy - ginekologiczne

12,00 zł

Wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG z diagnostyką (bez ceny USG 60zł) - BACC

77,00 zł

Ocena preparatu dostarczonego z biopsji cienkoigłowej

35,00 zł

Wykonanie biopsji aspiracyjnej gruboigłowej pod kontrolą USG z diagnostyką (bez ceny usg 60zł)

85,00 zł

Zabarwienie i ocena cytologiczna aspiratów pobranych przez wykonującego biopsję Patologa za każde szkiełko (preparat cytologii)

20,00 zł

Zabarwienie i ocena cytologiczna aspiratów wykonanych przez Patologa z innego szpitala

30,00 zł

Badanie śródoperacyjne z następowym badaniem materiału z bloczka parafinowego

80,00 zł

Sekcja zwłok z napisaniem protokołu sekcyjnego

450,00 zł

Przechowywanie ciała zmarłego w prosektorium za jedną dobę, w pierwszych trzech płatnych dobach

40,00 zł

Przechowywanie ciała zmarłego w prosektorium za kolejną dobę

20,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

70,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

90,00 zł

Badanie immunohistochemiczne za każdy odczyn (cena w zależności od ośrodka wykonującego badanie)

120,00 zł


Badania specjalistyczne - różne

NAZWA

cena

Badanie EEG

55,00 zł

Trening EEG Biofeedback - jedna sesja treningu

35,00 zł

Badanie słuchu

30,00 zł

Badanie Holtera EKG

70,00 zł

Badanie EKG

22,00 zł

Test wysiłkowy na bieżni

125,00 zł

Badanie spirometryczne

25,00 zł

Cystografia mikcyjna dziecka do pierwszego roku życia

60,00 zł

Cystografia mikcyjna dziecka od 1 - 5 roku życia

90,00 zł

Cystografia mikcyjna powyżej 5 roku życia

100,00 zł

Badanie lekarskie zatrzymanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji

35,00 zł

Pobranie krwi zatrzymanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji

18,45 zł

Punkcja odbarczająca staw

50,00 zł

Punkcja stawów diagnostyczna bez posiewu pobranego płynu

50,00 zł

Blokada okołostawowa bez podania leku

50,00 zł

Fototerapia - naświetlenie

15,00 zł

Badanie urodynamiczne

125,00 zł

Przepływ cewkowy

40,00 zł

Holter RR ciśnieniowy - ABPM/24

90,00 zł

Krioterapia ginekologiczna

250,00 zł

Nakłucie lędźwiowe - pobranie płynu mózgowo - rdzeniowego (cena bez badania płynu)

75,00 zł

Nebulizacja - podawanie wziewne leków

20,00 zł


Badania elektrofizjologiczne

NAZWA

cena

Badanie EMG ilościowe jednego mięśnia

110,00 zł

Badanie EMG ilościowe kolejnego mięśnia

37,00 zł

Badanie EMG jakościowe jednego mięśnia

93,00 zł

Badanie EMG jakościowe kolejnego mięśnia

17,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego plus fala F

50,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych kolejnego nerwu obwodowego plus fala F

30,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego

60,00 zł

Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych kolejnego nerwu obwodowego

40,00 zł


Testy alergologiczne

NAZWA

cena

Zestaw I - alergeny wziewne - testy skórne

70,00 zł

Zestaw III - alergeny pokarmowe - testy skórne mączne

70,00 zł

Alergeny kontaktowe - testy naskórkowe płatkowe

78,00 zł


Pracownia endoskopowa

NAZWA

cena

Gastroskopia diagnostyczna

170,00 zł

Gastroskopia z pobraniem wycinka i oceną patomorfologa

250,00 zł

Kolonoskopia diagnostyczna

310,00 zł

Kolonoskopia z pobraniem wycinka i oceną patomorfologa

400,00 zł

Polipectomia górnego, odcinka przewodu pokarmowego (polip pojedyńczy do 2cm)

400,00 zł

Polipectomia dolnego, odcinka przewodu pokarmowego (polip pojedyńczy do 2cm)

450,00 zł


Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia

NAZWA

cena

Laser poniżej 100mW

16,00 zł

Solux

9,00 zł

Kwarcówka - UV

9,00 zł

Krioterapia

15,00 zł

Okłady ciepłe

10,00 zł

Elektrolecznictwo

Diadynamik

10,00 zł

Prądy interferencyjne

10,00 zł

Elektrostymulacja

10,00 zł

Jonoforeza

10,00 zł

Prądy Kotza

10,00 zł

Prądy Traberta

10,00 zł

Prądy Tens

10,00 zł

Tonoliza

10,00 zł

Galwanizacja

10,00 zł

Pole elektromagnetyczzne

Terapuls

10,00 zł

Magnetronik

10,00 zł

Fonoforeza

16,00 zł

UDT

16,00 zł

Kinezyterapia

Gimnastyka indywidualna do 15 minut

15,00 zł

Wyciągi

10,00 zł

Usprawnianie dzieci - kombinacje znanych metod PNF, SI, Vojta, NOT - Bobath - do 1 godziny

30,00 zł

Masaż leczniczy częściowy do 15 minut

15,00 zł

Masaż leczniczy całkowity

30,00 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające do 30 minut

30,00 zł

Masaż linfatyczny

15,00 zł

Nauka poruszania

15,00 zł

Ćwiczenia czynne wolne, oporowe, izometryczne do 15 minut

15,00 zł

Ćwiczenia bierne czynno - bierne, wspomagane, redresyjne (za jedną część ciała)

15,00 zł

Hydroterapia

Masaż wirowy kończyn - 15 minut

15,00 zł

Masaż podwodny

20,00 zł

Aquavibron

12,00 zł


Pracownia hemodynamiki

NAZWA

wg. ceny podwykonawcy zgodnie z umową

Badanie - Arteriografia

 

Badanie - Koronografia

 

Ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej

 

Ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy angioplastyki wieńcowej z zał.stentu/stentów

 

Ostre zespoły wieńcowe - z założeniem angioplastyki wieńcowej balonowej

 

Ostre zespoły wieńcowe - z założeniem kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

 

Wszczepienie filtra do żyły głównej dolnej/żył biodrowych

 

Koronoplastyka balonowa bez użycia stentów

 

Koronoplastyka balonowa jedno naczyniowa ze stentem

 

Koronoplastyka wielonaczyniowa z co najmniej 2 stentów, w tym minimum 1 stent uwalniający lek (DES)

 

Koronoplastyka złożona (dwu/trzy naczyniowa) z zastosowaniem stentów

 

Przeskórna angioplastyka pomostu (pomostów) aortalno- wieńcowych

 

Restenoza naczyń wieńcowych - prewencja diagnostyka, leczenie z zastosowaniem stentu uwalniającego lek (DES)

 

Wady wrodzone serca - interwencyjne zabiegi kardiologiczne u dorosłych, w tym waluoplastyka mitralna

 

Porady lekarskie

NAZWA

cena

Porada lekarska w Poradni specjalistycznej

57,00 zł

Porada lekarska w SOR

57,00 zł

Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy - wydanie orzeczenia

40,00 zł

Porada lekarska w Poradni Med.Pracy - wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

35,00 zł

Porada lekarska w Poradni Med.Pracy - wydanie orzeczenia dla kierowców do prawa jazdy

57,00 zł

Pakiet nr 1. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

104,00 zł

Pakiet nr 2. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

104,00 zł

Pakiet nr 3. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

92,00 zł

Pakiet nr 4. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

92,00 zł

Pakiet nr 5. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

69,00 zł

Pakiet nr 6. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

69,00 zł

Pakiet nr 7. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

50,00 zł

Pakiet nr 8. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

55,00 zł

Pakiet nr 9. - Porada lekarska w Poradni Medycyny Pracy z pakietem badań - wydanie orzeczenia

120,00 zł

Do każdego pakietu (jeśli lekarz zleci ) zdjęcie RTG klatki piersiowej

12,00 zł

* rodzaje badań zawarte w pakiecie od 1 do 9

Praca na wysokości: bad. neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, lek.med.pracy,bad.p.glukozy we krwi.

104,00 zł

Pracownicy narażeni na pole elektromagnetyczne i czynniki biologiczne: lek.neurolog, okulista ,lek,med.oracv. OB.,morf.,mocz b.ogólne,Pr. wątrobowe,ALAT.

104,00 zł

Kierowcy zawodowi: bad,laryngologiczne, okulistyczne, lek.med.pracy,bad.p.glukozy we krwi.

92,00 zł

Pracownicy narażeni na promienie jonizujące i czynniki

 

biologiczne: bad.laryngologiczne ,okulistyczne,lek.med.pracy ,bad.p.glukozy we krwi.

92,00 zł

Nauczyciele: bad. laryngologiczne, bad.lek.med.pracy, OB,morf.mocz b.ogólne.

69,00 zł

Pracownicy przy komputerach: bad. okulistyczne, bad.lek.med.pracy,OB,morf.mocz b.ogólne.

69,00 zł

Pozostali pracownicy: bad.lek.med.pracy, OB.,morf,mocz

b.ogólne

50,00 zł

Pracownicy gr. medycznej bez czynnika biologicznego:

 

bad.lek.med.pracy, Pr.wątrobowe, ALAT, OB,morf.mocz

b.ogólne.

55,00 zł

Pracownicy gr. medycznej z czynnikiem biologicznym:

 

bad.lek.med.pracy, Pr.wątrobowe, ALAT, Hbs, HCV,HIV, OB,morf.mocz b.ogólne.

120,00 zł


Centralna sterylizacja

NAZWA

cena

Puszka, kontenerek lub w pakietach do 1/2 kg.

5,00 zł

Puszka, kontenerek lub w pakietach od 1/2 - 1,00

kg.

10,00 zł

Puszka, kontenerek lub w pakietach 1kg + za każde 0,10 kg po 0,80 zł.

10,00 zł

Sterylizacja narzędzi: Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem własnych opakowań zgodnych ze standardami PZH - Opłata dodatkowa

1 opcja - wielkość pakietu do 3 narzędzi w jednym pakiecie

0,60 zł

2 opcja - wielkość pakietu od 4 do 7 narzędzi w jednym pakiecie

1,30 zł

3 opcja - wielkość pakietu od 8 do 12 narzędzi w jednym pakiecie

1,90 zł

Sterylizacja narzędzi: Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem opakowań SSDŚ zgodnych ze standardami PZH - Opłata dodatkowa:

1 opcja - wielkość pakietu do 3 narzędzi w jednym pakiecie

1,25 zł

2 opcja - wielkość pakietu od 4 do 7 narzędzi w jednym pakiecie

1,90 zł

3 opcja - wielkość pakietu od 8 do 12 narzędzi w jednym pakiecie

2,50 zł

Zastosowanie wskaźnika - 1 szt.

0,75 zł

Metka trzyrzędowa do identyfikacji sterylizacji

1,50 zł


Usługi różne

NAZWA

cena

Doba hotelowa osoby opiekującej się dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu

7,00 zł

Pranie bielizny - za 1kg (cena brutto)

5,49 zł

Opłata administracyjna 100zł netto + akt. stawka VAT

123,00 zł

Opłata za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji med.

5,00 zł

Opłata za 1 stronę kop i dokumentacji med.

0,50 zł

Opłata za dokumentację med. na elektronicznym nośniku danych

5,00 zł

Opłata za 2 strony kopi dokumentacji med.

1,00 zł


Usługi różne - Hotel

NAZWA

cena

Doba hotelowa osoby opiekującej się dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu

7,00 zł

Doba hotelowa

40,37 zł

Doba hotelowa gości

15,15 zł

Sprzedaż złomu wg stawki asortymentu

-

Garsoniera doba hotelowa

55,31 zł

Hotel powyżej 10 dni - doba

33,31 zł

Hotel powyżej 20 dni - doba

24,22 zł

Nocleg gości pracownika

13,13 zł

Hotel dla pracowników SSDŚ Sandomierz

Hotel garsoniera m-c

720,72 zł

Hotel garsoniera doba

80,00 zł

Hotel pokój jednoosobowy m-c

709,28 zł

Hotel pokój jednoosobowy doba

63,00 zł

Hotel 1 miejsce w pokoju 2 osobowym m-c

500,00 zł

Hotel pokój 2 osobowy m-c

900,00 zł

Opłata za nocleg gościa w pokoju mieszkańca

30,00 zł

Hotel dla osób nie będących pracownikami SSDŚ Sandomierz

Hotel pokój 1 osobowy m-c

743,60 zł

Hotel pokój 1 osobowy doba

63,00 zł

Hotel 1 miejsce w pokoju 2 osobowym m-c

550,00 zł

Hotel pokój 2 osobowy m-c

1000,00 zł

Opłata za nocleg gościa w pokoju mieszkańca

32,00 zł