Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

1. Po wypisie z oddziału.
Po otrzymaniu karty informacyjnej (wypisowej) i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.

2. Po uzyskaniu przepustki. 
Przepustki udziela Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny (należy o tym fakcie powiadomić pielęgniarkę dyżurną). Po uzyskaniu zgody na opuszczenie oddziału pacjent zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Przed opuszczeniem oddziału Pacjent otrzymuje wskazówki pielęgniarskie dotyczące zachowania się w środowisku domowym (sposób podawania leków, wykonania toalety, żywienia).

3. Po uzyskaniu zgody na spacer. 
O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach.
 

Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Naszej Placówki. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.