Zapytanie ofertowe nr 11/2018
Wykonanie konserwacji i prostych napraw centrali telefonicznej typ Matra, sieci telekomunikacyjnych aparatów telefonicznych, wykonywanie niezbędnych dodatkowych instalacji telefonicznych w obiektach SSDŚ w Sandomierzu

pobierz [ 7z].

 

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.