Dostawa artykułów gospodarczych, znak postępwania ZAP.OFERT./25/2017

Treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].
Załącznik nr 3 - [ doc ].

Załącznik nr 4 - [ doc ].

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty.