Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Wsparcie PZU dla Szpitala w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu dokonał zakupu środków ochrony indywidualnej tj. kombinezonów. Zakup został dofinansowany przez PZU SA w ramach zawartej Umowy Prewencyjnej. W dobie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, kombinezony są podstawowym zabezpieczeniem pracowników szpitala mających bezpośredni kontakt z pacjentami. Wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest przede wszystkim drogą kropelkową, jednak, z uwagi na jego przeżywalność na zróżnicowanych powierzchniach, w przypadku wysokiego ryzyka ekspozycji wskazane jest stosowanie odzieży ochronnej. Kombinezon zakrywając niemalże całe ciało użytkownika, zapewnia wysoki poziom ochrony, niezależnie od tego, jak użytkownik się porusza. Zakup kombinezonów był możliwy do zrealizowania dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU SA.