"Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]