Kierownik: Joanna Nowak
Telefon : (0-15) 83 30 540

Centralna Sterylizatornia świadczy usługi w zakresie sterylizacji:

- niepublicznym jednostkom służby zdrowia,

- lekarskim gabinetom prywatnym,

- zakładom kosmetycznym i fryzjerskim. 

Stosujemy następujące metody sterylizacji :

- parą wodną,

- sterylizacja tlenkiem etylenu.

maszyna1

   
        Sterylizowany materiał pakujemy w opakowania papierowo – foliowe i papier sterylizacyjny.
Przygotowujemy pakiety w opakowaniach własnych lub zleceniodawcy
Zapewniamy własną stałą kontrolę procesów sterylizacji wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi.

CENTRALNA STERYLIZACJA

Lp. 

Rodzaj Usługi

Cena

 1.  Puszka, kontenerek lub w pakietach do 1/2kg

 5,00zł

 2.  Puszka, kontenerek lub w pakietach do 1/2 do 1kg

 10,00zł

 3.  Puszka, kontenerek lub w pakietach 1kg + za każde 0,10kg po 0,80zł  10,00zł

Sterylizacja narzedzi:

Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem własnych opakowań Zgodnych ze standardem PZH*

Opłata dodatkowa:

 4.   1 opcja/wielkość pakietu: do 3 narzędzi w jednym pakiecie

 0,60zł

 5.  2 opacja/wielkość pakietu: od 4 do 7 narzędzi w jednym pakiecie

 1,30zł

 6.  3 opacja/wielkość pakietu: od 8 do 12 narzędzi w jednym pakiecie

 1,90zł

Pakiet przygotowany przez zlecającego z użyciem własnych opakowań Szpitala zgodnych ze standardem PZH*

Opłata dodatkowa:

 7. 

 1 opacja/wielkość pakietu: do 3 narzedzi w 1 pakiecie

 1,25zł

 8.  2 opacja/wilkość pakietu: od 4 do 7 narzędzi w 1 pakiecie

1,90zł

 9.  3 opacja/wielkość pakietu: od 8 do 12 narzedzi w 1 pakiecie

2,50zł

 10.  Zastosowanie wskaźnika 1szt.  0,75zł
11 Metka trzyrzedowa do identyfikacji sterylizacji 1,50zł

*Uwaga: obowiązujący standard pakowania materiału sterylizacyjnego dopuzcza stosowanie: rękaw - papier - folia - papier krepowy.

maszyna2