Oddział Rehabilitacji

Telefony:

(15) 83 30 667

Ordynator

(15) 83 30 726

Gabinet lekarski

(15) 83 30 701

(15) 83 30 620

Oddziałowa

Dyżurka Pielęgniarek 

(15) 83 30 750

Fizjoterapeuci

   

Ilość łóżek:  28

 

Średni pobyt chorego w oddziale:  28 dni

 

PERSONEL:

Lekarze:

Ordynator:  lek. med. Mariola Latawiec   -   spec. rehabilitacji medycznej

Lekarze:     lek. med. Anna Zbrojkiewicz  -   spec. rehabilitacji medycznej spec. chorób zakaźnych

 

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Wiesława Mazur

 

Fizjoterapeuci

mgr Mateusz Bzdyra

mgr Michał Hołody

mgr Karolina Nowak

mgr Michał Sus

 

Logopedzi: dr hab. nauk hum. Danuta Grzesik – Witek

                  mgr Barbara Stylska - spec. neurologopeda

 

Pielęgniarki:

Martyna Bielecka

mgr Katarzyna Bogdańska - spec. pielęgniarstwa  ratunkowego

Jolanta Jurkowska

Małgorzata Grzesik

Beata Libor

mgr Anna Mańkowska

Ewelina Marzec - spec. pielęgniarstwa opieki długoterminowej  

Małgorzata Masak

Marta Mazur - spec. pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

mgr Ewa Nowak Godowska - spec. pielęgniarstwa operacyjnego

Lidia Polaczek -  spec. pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

Edyta Partyka

Monika Żuber

Katarzyna Karczewska

 

Psycholog: mgr Jagoda Czosnek

 

Sekretarka medyczna: Monika Niklewicz

 

Terapeuta zajęciowy: Joanna Bochniak

 

Zakres bieżącej działalności

Oddział Rehabilitacyjny w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu został utworzony w 2004 r. w strukturze organizacyjnej Oddziału  Ortopedii i Traumatologii i liczył wówczas 10 łóżek. Organizacja oddziału została powierzona lek. med. specjaliście z zakresu rehabilitacji medycznej Pani Marioli Latawiec. Przez okres 2 lat w nowo utworzonej bazie łóżkowej, realizowano świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej tj.: usprawniania  pacjentów po zabiegach operacyjnych na narządach ruchu, w tym operacjach wszczepiania sztucznych stawów oraz usprawniania pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi.  Rozszerzenie w naszym szpitalu zakresu działalności medycznej o procedury wysokospecjalistyczne w dziedzinie neurologii zrodziło zapotrzebowanie na rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacyjnych o wczesną i wtórną  rehabilitację neurologiczną i poskutkowało podjęciem decyzji o poszerzeniu bazy łóżkowej. W związku z powyższym w 2006 roku, w strukturze Oddziału  Neurologii z Pododdziałem Udarowym utworzono kolejnych 8 łóżek z przeznaczeniem na ten zakres rehabilitacji. Od maja 2009 roku, po adaptacji bazy lokalowej, Oddział Rehabilitacyjny ostatecznie dysponuje 28 łóżkami i świadczy zadania z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, wczesnej i wtórnej rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji ciężkich uszkodzeń OUN.

       Od stycznia 2008 roku, biorąc pod uwagę strategię rozwoju szpitala, rozszerzono zakres świadczeń  rehabilitacyjnych o rehabilitację w warunkach oddziału dziennego.
Do oddziału rehabilitacyjnego sandomierskiego szpitala trafiają pacjenci po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii, z chorobami przewlekle postępującymi  (zespoły demielinizacyjne, pozapiramidowe, miopatie, RZS i inne), pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz wielopoziomowymi dyskopatiami, pacjenci po operacjach przepukliny jądra miażdżystego i endoprotezoplastykach,  pacjenci z niedowładami obwodowymi o różnej etiologii.

       W warunkach oddziału stacjonarnego program usprawniania leczniczego realizowany jest od poniedziałku do soboty w godzinach przed i popołudniowych. W warunkach  oddziału dziennego  program  usprawniania  leczniczego  realizowany jest od  poniedziałku  do piątku.

W leczeniu wykorzystuje się szeroki zakres fizykoterapii, mechanoterapii i kinezyterapii wraz z farmakoterapią. W zależności od potrzeby realizowane są procedury diagnostyczne.

       Rehabilitacja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny, który tworzy plan i określa cel terapii oraz modyfikuje go w zależności od zmieniającego się stanu pacjenta, w oparciu o  zastosowanie specjalistycznych skal oraz testów.

    Zintegrowany system rehabilitacji obejmuje:

a) fizjoterapię indywidualną
b) fizjoterapię grupową
c) rehabilitację zaburzeń mowy
d) rehabilitację zaburzeń innych funkcji behawioralno-poznawczych (tj. uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia, zdolności przestrzennych i konstrukcyjnych, funkcji wykonawczych - organizowania i kontroli każdej złożonej aktywności poznawczo- emocjonalnej)

        Dzięki wysoce wyspecjalizowanej kadrze medycznej chorzy przebywający w oddziale mają zapewnioną kompleksową opiekę, a w usprawnianiu pacjentów stosowane są najnowsze metody rehabilitacyjne.

 

SPRZĘT

 1. Kabina UGUL z osprzętem, dwustanowiskowa, wyposażona w stoły rehabilitacyjne z  elektryczną regulacją wysokości,
 1. Cykloergometr
 2. Cykloergometr MotoMed VIVA 2
 3. Fisiotek do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
 4. Stoły do pionizacji                                
 5. Lustro korekcyjne
 6. Balance Trainer z biofeedback’iem
 7. Materace do ćwiczeń
 8. Stoliki manipulacyjne
 9. Drabinki przyścienne do ćwiczeń
 10. Stoły do masażu
 11. Solux
 12. Stabilizatory pneumatyczne SPLINTS
 13. Aparat do terapii uciskowej sekwencyjnej
 14. Cykloergometr do ćwiczeń aktywnych i pasywnych kończyn dolnych i górnych
 15. Tor do nauki chodzenia
 16. Podnośnik elektryczny
 17. Reha-COM-komputerowy system do pracy z zaburzeniami funkcji poznawczych
 18. Afa-System-komputerowy system do pracy z zaburzeniami mowy
 19. Specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga, sterowane elektronicznie
 20. Hemiflex
 21. Mini tensor
 22. oraz balkoniki, parapodia, trójnogi i czwórnogi, wózki inwalidzkie, wózek z napędem mechanicznym i elektryczną opcją pionizacji, wózek do aktywnej rehabilitacji  itd.

               

  Karta kwalifikacja pacjenta do oddziału rehabilitacyjnegoPobierz - [ pdf ]