Oddział Rehabilitacji

Telefony:

(15) 83 30 667   -   Ordynator
(15) 83 30 726   -   Gabinet lekarski
(15) 83 30 701   -   Oddziałowa
(15) 83 30 620   -   Dyżurka Pielęgniarek 

(15) 83 30 750   -   Fizjoterapeuci

Ilość łóżek:  28

Średni pobyt chorego w oddziale:  28 dni

PERSONEL:

Ordynator oddziału
lek. med. Mariola Latawiec – specjalista  rehabilitacji  medycznej

Lekarze:
lek. med. Anna Zbrojkiewicz – specjalista  rehabilitacji  medycznej / specjalista chorób zakaźnych

lek. med. Mateusz Sobota – specjalista kardiolog

Fizjoterapeuci:
mgr fizjoterapii – Mateusz Bzdyra

mgr fizjoterapii – Michał Hołody
mgr fizjoterapii – Karolina Nowak

mgr fizjoterapii – Dariusz Przybyłek

Terapeuta zajęciowy: 
Joanna Bochniak

Neurologopeda:
mgr Barbara Stylska – specjalista neurologopedii

Surdologopeda:

dr hab. n. hum. Danuta Grzesiak-Witek

Psycholog:
mgr Jagoda Czosnek

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Jolanta Kondas

 

Pielęgniarki:

Martyna Bielecka

Katarzyna Bogdańska – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Magdalena Chruściel

Małgorzata Grzesik

Jolanta Jurkowska

Beata Libor

Anna Mańkowska

Ewelina Marzec

Małgorzata Masak

Marta Mazur

Wiesława Mazur

mgr Ewa Nowak - Godowska

Edyta Partyka

Monika Żuber

 

Zakres bieżącej działalności

Oddział Rehabilitacyjny w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu został utworzony w 2004 r. w strukturze organizacyjnej Oddziału  Ortopedii i Traumatologii i liczył wówczas 10 łóżek. Organizacja oddziału została powierzona lek. med. specjaliście z zakresu rehabilitacji medycznej Pani Marioli Latawiec. Przez okres 2 lat w nowo utworzonej bazie łóżkowej, realizowano świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej tj.: usprawniania  pacjentów po zabiegach operacyjnych na narządach ruchu, w tym operacjach wszczepiania sztucznych stawów oraz usprawniania pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi.  Rozszerzenie w naszym szpitalu zakresu działalności medycznej o procedury wysokospecjalistyczne w dziedzinie neurologii zrodziło zapotrzebowanie na rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacyjnych o wczesną i wtórną  rehabilitację neurologiczną i poskutkowało podjęciem decyzji o poszerzeniu bazy łóżkowej. W związku z powyższym w 2006 roku, w strukturze Oddziału  Neurologii z Pododdziałem Udarowym utworzono kolejnych 8 łóżek z przeznaczeniem na ten zakres rehabilitacji. Od maja 2009 roku, po adaptacji bazy lokalowej, Oddział Rehabilitacyjny ostatecznie dysponuje 28 łóżkami i świadczy zadania z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej, wczesnej i wtórnej rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji ciężkich uszkodzeń OUN.

Od stycznia 2008 roku, biorąc pod uwagę strategię rozwoju szpitala, rozszerzono zakres świadczeń  rehabilitacyjnych o rehabilitację w warunkach oddziału dziennego.
Do oddziału rehabilitacyjnego sandomierskiego szpitala trafiają pacjenci po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii, z chorobami przewlekle postępującymi  (zespoły demielinizacyjne, pozapiramidowe, miopatie, RZS i inne), pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz wielopoziomowymi dyskopatiami, pacjenci po operacjach przepukliny jądra miażdżystego i endoprotezoplastykach,  pacjenci z niedowładami obwodowymi o różnej etiologii.W warunkach oddziału stacjonarnego program usprawniania leczniczego realizowany jest od poniedziałku do soboty w godzinach przed i popołudniowych.
W warunkach  oddziału dziennego  program  usprawniania  leczniczego  realizowany jest od  poniedziałku  do piątku. W leczeniu wykorzystuje się szeroki zakres fizykoterapii, mechanoterapii i kinezyterapii wraz z farmakoterapią. W zależności od potrzeby realizowane są procedury diagnostyczne.

Rehabilitacja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny, który tworzy plan i określa cel terapii oraz modyfikuje go w zależności od zmieniającego się stanu pacjenta, w oparciu o  zastosowanie specjalistycznych skal oraz testów.

    Zintegrowany system rehabilitacji obejmuje:

 1. fizjoterapię indywidualną
 2. fizjoterapię grupową
 3. rehabilitację zaburzeń mowy
 4. rehabilitację zaburzeń innych funkcji behawioralno-poznawczych (tj. uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia, zdolności przestrzennych i konstrukcyjnych, funkcji wykonawczych - organizowania i kontroli każdej złożonej aktywności poznawczo- emocjonalnej)

        Dzięki wysoce wyspecjalizowanej kadrze medycznej chorzy przebywający w oddziale mają zapewnioną kompleksową opiekę, a w usprawnianiu pacjentów stosowane są najnowsze metody rehabilitacyjne.

 

SPRZĘT

 1. Kabina UGUL z osprzętem, dwustanowiskowa, wyposażona w stoły rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości,
 2. Cykloergometr
 3. Cykloergometr MotoMed VIVA 2
 4. Fisiotek do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
 5. Fisiotek do ćwiczeń biernych kończyny górnej wraz z przystawką do stawu barkowego
 6. Stoły do pionizacji                       
 7. Lustro korekcyjne
 8. Balance Trainer z biofeedback’iem
 9. Balance Trainer
 10. Materace do ćwiczeń
 11. Stoliki manipulacyjne
 12. Drabinki przyścienne do ćwiczeń
 13. Stoły do masażu
 14. Solux
 15. Stabilizatory pneumatyczne SPLINTS
 16. Aparat do terapii uciskowej sekwencyjnej
 17. Aparat do masażu wibracyjnego
 18. Cykloergometr do ćwiczeń aktywnych i pasywnych kończyn dolnych i górnych
 19. Tor do nauki chodzenia
 20. Podnośnik elektryczny
 21. Reha-COM-komputerowy system do pracy z zaburzeniami funkcji poznawczych
 22. Afa-System-komputerowy system do pracy z zaburzeniami mowy
 23. Specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga, sterowane elektronicznie
 24. Hemiflex
 25. Mini tensor
 26. oraz balkoniki, parapodia, trójnogi i czwórnogi, wózki inwalidzkie, wózek z napędem mechanicznym i elektryczną opcją pionizacji, wózek do aktywnej rehabilitacji  itd.

Karta kwalifikacja pacjenta do oddziału rehabilitacyjnegoPobierz - [ pdf ]