Klinika Neurologii

Lekarz kierujący: dr hab. n. med. Piotr Sobolewski

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca: Wioletta Strojewska 

Telefony:

(15) 83 30 650    Ordynator
(15) 83 30 739    Dyżurka pielęgniarek (oddz. neurologii)
(15) 83 30 693    Dyżurka pielęgniarek (pod. udarowy)
(15) 83 30 693    Pielęgniarka Oddziałowa (pod. udarowy)
(15) 83 30 503    gab. lek. oddział udarowy neurologii
(15) 83 30 590    gab. lek. pododdział udarowy
(15) 83 30 682    gab. lek. dyżurnego
(15) 83 30 682    gab. logopedy do godz. 1430
(15) 83 30 682    gab. psychologa do godz. 1430

Ilość łóżek:Neurologia: 17

Pododdział udarowy: 23
    Średni pobyt chorego w oddziale:10 dni
    
Dodatkowe informacje: W oddziale dyżuruje 2 lekarzy Oddział posiada 5 miejsc specjalizacyjnych.

Historia i dzień dzisiejszy oddziału neurologii :

            W 1980 r. w starym budynku szpitala, w strukturach oddziału chorób wewnętrznych, wydzielono pierwsze łóżka neurologiczne. W 1982 r. w nowym budynku szpitala powstał pierwszy 24- łóżkowy oddział neurologiczny. W 1990 r. oddział przeniesiono do nowego pawilonu i zwiększono ilość łóżek do 32, natomiast w 2004 r. utworzono 18-łóżkowy pododdział udarowy. Pierwszym ordynatorem oddziału był lek. med. Stefan Broda.
Obecnie Sandomierski Ośrodek Neurologii liczy 40 łóżek i posiada 2 oddziały: oddział udarowy i oddział neurologii ogólnej. Oddział ściśle współpracuje z pododdziałem wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Oddział posiada 2 pracownie EEG, pracownię EMG, pracownię sonografii. Oddział jest wyposażony w 8 stanowisk do monitorowania funkcji życiowych chorych, w łóżka rehabilitacyjne z materacami pneumatycznymi przeciwodleżynowymi. Dział rehabilitacji wyposażony jest w sprzęt do wspomagania rehabilitacji ruchowej i do fizykoterapii. W oddziale pracuje doświadczona i oddana chorym kadra lekarska i pielęgniarska, fizjoterapeuci, psycholodzy i logopedzi.
Możliwości diagnostyczne oddziału są szerokie. Lekarze z oddziału wykonują badania EEG, EMG, badania naczyń metodą Dopplera przezczaszkowe i przedczaszkowe. Wespół z lekarzami z działu radiologii prowadzone są badania: tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego .Od września 2006 r. prowadzone jest leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu. Od 2003 r. prowadzony jest program leczenia dystonii, a od 2005 r. - spastyczności toksyną botulinową. We wrześniu 2007 roku otwarto pracownię Video-EEG i Holtera-EEG. Od stycznia 2009r. rozpoczęto wykonywanie leczenie trombolityczne dotętniczego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu, a od 2012 r. wewnątrznaczyniowej trombektomii.
         Praca oddziału została doceniona w rankingach organizowanych przez Newsweek Polska oraz Centrum Monitorowania jakości w Służbie Zdrowia CM UJ w Krakowie, gdzie przyznano oddziałowi 13 miejsce wśród klinik i oddziałów neurologicznych w 2003 r. i w 2006 r. oraz 17 miejsce w 2004 r., natomiast pododdziałowi udarowemu 17 miejsce w 2006 r.

PERSONEL

lekarze z tytułem specjalisty:

    dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
    lek. Genowefa Wolak
    lek. Irena Łabudzka
    lek. Barbara Loch
    lek. Aleksandra Wach-Klink
    lek. Renata Hatalska-Żerebiec
    lek. Jacek Huk  
    lek. Marcin Grzesik
    dr n. med. Wiktor Szczuchniak
    lek. Anna Sobota
    lek. Karol Paciura

lekarze w trakcie specjalizacji

    lek. Justyna Janeczko
    lek. Kamila Tuzim
    lek. Mateusz Antecki
    lek. Agnieszka Antecka

Logopeda:

    dr hab. n. hum. Danuta Grzesiak-Witek - logopeda

Psycholodzy:

    mgr Monika Sankowska
    mgr Jolanta Grabowska
    mgr Jagoda Czosnek
    mgr Alicja Sabat

Pracownia Elektroenafalografii:

    dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
    lek. Barbara Loch

Laboranci:

    Ewa Robak
    Iwona Curzytek

Pracownia Elektromiografii:

    lek. Marcin Grzesik
    dr n. med. Wiktor Szczuchniak

Laboranci:

    Joanna Janicka

Pracownia Neurosonologii:

    lek. Renata Hatalska-Żerebiec
    lek. Monika Śledzińska - Dźwigał
    lek. Irena Łabudzka
    lek. Anna Sobota

Dział Rehabilitacji:

    Ewa Kędziora - fizjoterapeuta
    Monika Borycka - fizjoterapeuta
    mgr Agata Konecka - fizjoterapeuta
    mgr Katarzyna Polit - fizjoterapeuta
    mgr Justyna Fularska - Sałata - fizjoterapeuta
    mgr Anna Skorupska - fizjoterapeuta
    Bożena Molenda - masażysta

Leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu w oddziale neurologii.

Od września 2006 r. w pododdziale udarowym prowadzone jest dożylne leczenie trobolityczne u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Ponieważ lek można podać do 4,5 godzin od początku choroby, do leczenia kwalifikują się chorzy, u których znana jest godzina wystąpienia pierwszych objawów udaru i u których przed upływem tego czasu zostaną wykonane badania diagnostyczne tj. badanie tomograficzne głowy i badania laboratoryjne. Dlatego też zespołu oddziału neurologii sandomierskiego szpitala liczy na dobrą współpracę z koleżankami i kolegami z oddziałów ratunkowych ościennych szpitali.

Dajmy chorym szanse i wykorzystajmy 4,5 godziny. Od września 2006 r. do listopada 2012 r. wykonano 310 procedur dożylnego leczenia tromblitycznego -  w 2011 i 2012 roku ponad 20% chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu była leczona trombolitycznie. Wszystkie kolejno wykonane procedury są wpisywane do europejskiego rejestru SITS-ISTR.


Angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych w oddziale neurologii

Od maja 2007 w oddziale udarowym wespół z zespołem Pracowni Rentgenoplastyki Zabiegowej, prowadzona jest diagnostyka i leczenie angioplastyką, i stentowaniem zwężonych miażdżycowo tętnic szyjnych. Od lipca 2007r. do sierpnia 2009r. wykonano 71 procedur plastyki i stentowania tętnic szyjnych.Procent powikłań w ocenie 90 dni wynosił 2,7. Niestety w wyniku zmiany przepisów NFZ oddziału udarowe utraciły prawo do wykonywania tych procedur.

Leczenie wewnątrznaczyniowe w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu


Od 2009 roku wykonujemy procedury wewnątrznaczyniowego leczenia chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu. Początkowo wykonywano zabiegi celowanej trombolizy dotętniczej, u chorych z nieskutecznym leczeniem trombolitycznym dożylnym, a od 2011 roku wykonujemy leczenie dotętniczej trombolizy u chorych ze stwierdzonym w badaniach naczyniowych zamknięciem dużych naczyń mózgowych, którzy nie mieli wcześniej przeprowadzonego leczenia dożylnego. W 2012 r. wykonaliśmy pierwsze zabiegi wewnątrznaczyniowej trombektomii z użyciem stentu Solitaire. Były to jedne z pierwszych zabiegów, wykonanych w Polsce z użyciem tego systemu.