Drukuj

Oddział Neonatologiczny jest od kilku lat oddziałem o II poziomie opieki nad noworodkiem.
Zajmujemy się:
- noworodkiem zdrowym( pobyt noworodka na sali jedno- lub dwuosobowej razem z matką)
- noworodkiem chorym wymagającym stałego nadzoru( pobyt na sali patologii noworodka)
- noworodkiem przedwcześnie urodzonym wymagającym intensywnego leczenia,
  wsparcia oddechowego na salach wcześniakow z odrębną opieką pielęgniarską
- dysponujemy miejscami dla noworodków wypisanych do domu z patologią nabytą.

 Kadra lekarsko-pielęgniarska jest kadrą z wysokimi kwalifikacjami. Zapewniamy całodobową opiekę lekarza specjalisty oraz obecność zespołu  lekarsko-pielegniarskiego przy każdym porodzie. Poza tym życzliwy personel pielęgniarski aktywnie asystuje każdej matce przy karmieniu. Przy fachowej pomocy pielęgniarek i lekarzy matki uczą się prawidłowego karmienia piersią i  pielęgnacji dzieci. Systematycznie mają przekazywaną potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną. W czasie pobytu w szpitalu matkę z dzieckiem może odwiedzać rodzina. Wykonujemy u wszystkich noworodków badania przesiewowe słuchu, kontynuujemy program karmienia piersią i profilaktyki wzroku.
Istnieje możliwość konsultacji specjalistycznych z zakresu kardiologii dziecięcej, neurologii i nefrologii dziecięcej, okulistyki i laryngologii.. Dysponujemy szeroką bazą diagnostyczną-całodobowo wykonywana jest diagnostyka laboratoryjna w pełnym zakresie oraz diagnostyka obrazowa.

Ordynator Oddziału: lek. Jolanta Bąk - specjalista neonatolog, pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Zięba
    
Telefony:

(15) 83 30 600 Ordynator

(15) 83 30 600 Gabinet lekarski
(15) 83 30 626 Gabinet oddziałowej
(15) 83 30 627 Dyżurka pielęgniarek
(15) 83 30 579 Oddział Noworodków Septycznych

Ilość łóżek: 35

Średni pobyt chorego w oddziale:7 dni