Regulamin Organizacyjny SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
 Aneks Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
 Aneks Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
 Aneks Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]