Regulamin Organizacyjny SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
 Aneks Nr 1,2,3 do Regulaminu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
Schemat Organizacyjny SSDŚ w Sandomierzu (Załącznik 3) [ pobierz ]
 Załącznik 3a, 3b, 3c do Schematu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]
 Załącznik 4 do Schematu Organizacyjnego SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]