Lekarz kierujący oddziałem:
lek. Mateusz Sobota

Zastępca dr n. med. Krzysztof Chara
Zastępca lek Anna Grzesik

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Dziarek

Telefony:

(015) 83 30 684 Ordynator
(015) 83 30 624 Gabinet Lekarski
(015) 83 30 755 Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 694 Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 629 Sala Kardiologiczna
(015) 64 45 776 Automat dla Pacjentów
(015) 83 30 639 Izba przyjęć

Ilość łóżek: 59

Ilość łóżek intensywnej opieki kardiologicznej: 8

Średni pobyt chorego w oddziale: 8 dni

Dodatkowe informacje:

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Kardiologii powstał 20.03.2002r. na bazie II Oddziału Wewnętrznego. Na terenie oddziału są dwie sale intensywnej opieki kardiologicznej - służące leczeniu najbardziej zagrożonych chorych. Na pierwszą „R” są przyjmowani pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz wszyscy chorzy po zabiegach interwencyjnych na naczyniach wieńcowych. Na drugią salę R są przyjmowani pacjenci z ostrą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, jest dostęp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, umożliwiający prowadzenie chorych we wstrząsie, aparat echo. Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.

Na terenie oddziału znajdują się pracownie diagnostyki kardiologicznej:

1) Pracownie echokardiografii tel. (15) 83 30 531

W pracowni wykonuje się klasyczne badanie przezklatkowe (TTE), badanie przezprzełykowe (TEE) oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe (najczęściej z wykorzystaniem dobutaminy). Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, także kierowanych z poradni kardiologicznej. Badania wykonywane są aparatem VIVID4.

2) Pracownia testów wysiłkowych tel. (15) 83 30 545

Badania wykonywane są na bieżni ruchomej firmy OXFORD TRACKMASTER. Wykonuje się badania celem diagnostyki choroby wieńcowej oraz oceny rokowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Badania wykonane są pacjentom przebywającym w Oddziale, a także leczonym w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

3) Pracownia diagnostyki EKG metodą Holtera tel. (15) 83 30 545

Pracownia wyposażona jest w 12 aparatów służących do rejestracji i analizy ciągłego wielogodzinnego, a nawet wielodniowego zapisu EKG.

4) Oddział współpracuje z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej tel. (15) 644 57 86

Pracownia wyposażona jest w angiograf Innova firmy General Electric oraz aparat do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej. Pracownia pełni dyżur całodobowo. Do pracowni trafiają pacjenci z OZW (zawał mięśnia sercowego STEMI, NSTEMI, niestabilną chorobę wieńcową) z terenu powiatu sandomierskiego oraz sąsiednich.

W pracowni wykonywane są również planowe badania diagnostyczne i leczenie:

angiografia tętnic wieńcowych,
angiografia tętnic szyjnych
wentrykulografia
planowe angioplastyki tętnic wieńcowych,
angioplastyki tętnic wieńcowych z użyciem stentów konwencjonalnych (BMS) i uwalniających substancje antyproliferacyjne (DES)
angioplastyki pomostów aortalno wieńcowych

5) Przyszpitalna poradnia Kardiologiczna tel. (15) 83 30 716 - pracują w niej lekarze specjaliści zatrudnieni w oddziałach.

PERSONEL:

lekarze z tytułem specjalisty:

lek. Alicja Stańczak-Krop - kardiolog
lek. Anna Ciastek-Karwat - kardiolog
lek. Alicja Czopek-Woźniak - endokrynolog
lek. Dorota Grzesiak - kardiolog
lek. Lucyna Gortych - kardiolog
lek. Bożena Krawiec - kardiolog
lek. Jan Baska - kardiolog
lek. Mateusz Sobota - kardiolog
dr n. med. Krzysztof Chara - kardiolog
lek. Anna Grzesik - kardiolog
lek. Adam Bielecki - kardiolog

lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. Piotr Krupa
lek. Jarosław Foltyn

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marek Kos
tel.: +48 15 83 30 614
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
dr Jerzy Kuliński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 15 83 30 614
 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Beata Wiater
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 15 83 30 614

Naczelna Pielęgniarka
mgr Krystyna Karnas
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 15 83 30 606
 
Główna księgowa
mgr Dorota Bielecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 15 83 30 729

Sekretariat:
tel.: +48 15 83 30 614
fax: +48 15 83 23 575
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Tryb przyjęcia

1. Osoby zgłaszające się do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mogą zostać przydzielone do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

  • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt  z lekarzem  do 10 minut;
  • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują pacjenta lub osobę mu towarzyszą, o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

3. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

Wykaz tych placówek znaleźć można w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Osoba zgłaszająca się na SOR powinna zostać o tym poinformowana. Zapis o przekierowaniu do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej musi znaleźć się w Karcie Triage w miejscu: „Uwagi personelu”. Na tej samej Karcie nanosi swój podpis, z datą, osoba skierowana z SOR do przychodni.

4. Czas na podjęcie przez:

1) lekarza dyżurnego oddziału decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala;
2) lekarza dyżurnego oddziału decyzji o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– wynosi 10 h.

II. Zadania i organizacja              

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu i wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Świętokrzyskiego. Zadania SOR :
* podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowotnego
* zabezpieczanie nocnej i świątecznej, stacjonarnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (w dni powszednie od 18:00 do 8:00, w dni świąteczne – całą dobę)
* przyjmowanie pacjentów w trybie planowym, za skierowaniami, na wszystkie oddziały szpitalne
* prowadzenie specjalizacji z dziedziny medycyny ratunkowej - 3 miejsca specjalizacyjne

Obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
o segregacji i przyjęć (w tym Izba Przyjęć Psychiatryczna, IP Ginekologiczno-Położnicza i IP Dziecięca),
o obserwacyjno-konsultacyjny,
o resuscytacyjny,
o zabiegowy,
o zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Oddział pracuje całą dobę i jest zabezpieczany przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: 
*ortopedii i traumatologii
*chirurgii
*anestezjologii
*medycyny ratunkowej
*medycyny rodzinnej

III. Personel Oddziału:
p.o kierownika SOR - lek. Jarosław Kurasik, specjalista chirurg w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
Pielęgniarz oddziałowy – mgr Walenty Ordon, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Z-ca piel. oddziałowego – pielęgniarka z licencjatem Marta Dziewulska

Kadra lekarska: lek. Marta Bryk-Kitlińska, lek. Marek Kania, lek. Zdzisław Kosior,

Kadra pielęgniarska – 21 w tym 6 magistrów oraz 8 osób posiadających specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego.
Ratownicy medyczni - 7 osób.
Pozostały personel pielęgniarski posiada kursy kwalifikacyjne: z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.
Sekretarka - 1
 
Najważniejsze numery telefonów:
- obszar segregacji i przyjęć  15 83-30-509, 15 83-30-502, 15 83-22-222, tel/fax 15 83-30-574
15 83-30-653 (IP Dziecięca)
15 83-30-691 (IP Psychiatryczna)
15 83-30-632 (IP Ginekologiczna)

- obszar obserwacyjno-konsultacyjny 15 83-30-639, 15 83-30-509
- kierownik SOR/pielęgniarz oddziałowy 15 83-30-651
- gabinet lekarza SOR    15 83-30-632 

Ordynator Oddziału:

lek. Bohdan Chmielnicki

Pielęgniarka Oddziałowa:

Ewa Drzymalska

Telefony:

(015) 83 30 605    Ordynator

(015) 83 30 635    Gabinet lekarski

(015) 83 30 528    Lekarz Dyżurny

(015) 83 30 697    Dyżurka Pielęgniarek - Odcinek A

(015) 83 30 656    Dyżurka Pielęgniarek - Odcinek B

(015) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:38

Średni pobyt chorego w oddziale:6 dni

Dodatkowe informacje:

HISTORIA
1. Historia oddziału chirurgii w Sandomierzu.
Oddział Chirurgii powstał w ramach istniejącego w Sandomierzu od 1292r Szpitala Świętego Ducha.
Dekret Gubernialny Guberni Krakowskiej z 1801r powołał stanowisko chirurga cyrkularnego, cyrkularnego lekarza, który był nadzorcą szpitala i cyrkularnej akuszerki. Pod koniec XVIII wieku w województwie sandomierskim wprowadzono egzaminy dla chirurgów ( wcześniej zwanych cyrulikami ), polecono im też posiadać odpowiednie zaświadczenia akademii medycznych składanych rokrocznie w odpowiednim miejscowym urzędzie.
W 181 lr chirurgiem szpitala został Ignacy Schuch. W latach 1818 - 1819 chirurgiem szpitala był Jan Kiszwaradyn a po nim znów Ignacy Schuch. Później w szpitalu pracowali lekarze: Tomasz Synowski, Teofil Szpot, Ludwik Majewski, Józef Jemiołkowski, Adam Sosnowski, Władysław Mrozowisk, Wincenty Glibowski. Zakres stosowanych operacji chirurgicznych obejmował nacięcia ropni i ropowic, repozycję złamań kończyn, zaopatrywanie ran, wycinanie guzów skóry, skrobanie gruźliczaków. W 1932r do Sandomierza przybył wykształcony w Wilnie chirurg dr.Aleksander Dobkiewicz. Od tego czasu rozpoczął się okres chirurgii we współczesnym jej rozumieniu. Poszerzył się zakres operacji o operacje jamy brzusznej, przepuklin, tarczycy, odjęcia sutka, krwawe repozycje złamań, porody kleszczowe, cięcia cesarskie, dekapitacje martwych płodów. W 1939r zakończono gruntowną przebudowę szpitala w Sandomierzu i wydzielono oddział chirurgiczno - położniczy, którego ordynatorem od 1.08.1939r został A.Dobkiewicz, prowadząc oddział aż do swojej śmierci w 1952r. Wieloletnią instrumentariuszką była Siostra Miłosierdzia Kazimiera Zawadzka.
W latach 1952 - 1956 oddział prowadził dr. Jan Grabczyńki. Od 1956 do 1970r ordynatorem oddziału był Zdzisław Lizis. W 1970r oddano do użytku wybudowany nowy blok operacyjny osobny dla oddziału chirurgii i oddziału ginekologiczno-położniczego.W tym czasie pracowali Leopold Jawniuk, Henryk Patroś, Zdzisław Kapka ( od 1956r ) i Aleksander Bęc ( od 1961r).
Od 1970r do czasu przejścia na emeryturę w 1995r ordynatorem (a także dyrektorem szpitala w latach 1970-1981 ) był dr. Walerian Kloc. Pracujący wówczas lekarze to: Aleksander Bęc, Zdzisław Kapka, Marian Renau, Adam Satławski, Anna Gołębiowska, Jan Lipiec, Maciej Zajączkowski, Zofia Jawornik, Henryk Rogowski, Jacek Koper, Janusz Kubica, Wojciech Szczotka, Krzysztof Mączyński, Ryszard Szamański, Ibrahim Fouad, Bohdan Chmielnicki, Piotr Kapeluszny, Mirosław Wiater, Jacek Bili. W 1982r zamknięto stary szpital i otworzono nowy w dniu 11 maja wydzielając oddziału chirurgii, ortopedii i urologii. W latach 1995-2001 ordynatorem był dr. Jacek Bill.
Od 2001r ordynatorem jest dr.Bohdan Chmielnicki. Obecnie zatrudnieni chirurdzy to: Jacek Bili, Jacek Błoński, Krzysztof Czerwonka, Piotr Kapeluszny, Krzysztof Mączyński, Krzysztof Warzocha, Mirosław Wiater.

2. Współczesność
Oddział jest nowocześnie wyposażony ( m.in. jako jeden z pierwszych w rejonie od 1992r posiadający laparoskop ) posiada pełne zaplecze diagnostyczne. W oddziale wykonuje się wachlarz zabiegów z chirurgii otwartej, laparoskopowej i endoskopowej, systematycznie wdrażając wszelkie najnowsze standardy leczenia. Odział spełnia wymagania i posiada akredytację ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska zapewnia wysoki poziom usług. Niezwykle istotną cechą oddziału jest dobrze wykształcona i bardzo zaangażowana w pracy w oddziale i współpracy z lekarzami kadra pielęgniarska. Oddział chirurgii w Sandomierzu jest w stanie zapewnić swoim pacjentom profesjonalną obsługę, wysoki poziom diagnozowania i leczenia. bardzo dobrze układa się współpraca z sąsiadującymi ośrodkami klinicznymi i akademickimi głównie w Kielcach i Lublinie. Infrastruktura oddziału jest stale remontowana i unowocześniana. W planach Dyrekcji na najbliższy okres jest budowa ultranowoczesnego bloku operacyjnego. Staramy się aby popyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

PERSONEL

Ordynator:
Lek. Bohdan Chmielnicki - specjalista chirurgii ogólnej

Zastępca Ordynatora:
Lek. Piotr Kapeluszny - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

Asystenci:
Lek. Piotr Kapeluszny - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirugrii naczyniowej
Lek. Jacek Bill - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Krzysztof Mączyński - chirurg
Lek. Mirosław Wiater - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Krzysztof Warzocha - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Jacek Błoński - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Lek. Jarosław Kurasik - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Julita Skibińska - lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii ogólnej
Lek. Anna Kaniewska - lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Drzymalska

Ordynator Oddziału:

lek. Jacek Szcześniak

Pielęgniarka Oddziałowa:

Małgorzata Surowiec

Telefony:

(015) 83 30 603     Ordynator

(015) 83 30 625    Gabinet Lekarski

(015) 83 30 681    Pielęgniarka Oddziałowa

(015) 83 30 641    Dyżurka Pielęgniarek

(015) 83 30 640    Sala Kardiologiczna

(015) 83 30 545    Pracownia Holtera

(015) 64 45 775    Automat dla Pacjentów

(015) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość łóżek: 36

Średni pobyt chorego w oddziale:7-10 dni

 

Dodatkowe informacje:

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Na oddziale hospitalizowani sa pacjenci od 18 roku życia ze wszystkimi chorobami internistycznymi. W oddziale funkcjonuje sala intensywnej opieki kardiologicznej przeznaczona dla chorych będących w stanach zagrożenia życia. Wykonywane sa badania metodą Holtera. Wykwalifikowany personel lekarsko - pielęgniarski stosuje nowoczesne metody diagnostyczne, przywiązuje dużą wagę do edukacji prozdrowotnej w zakresie propagowania zdrowego stylu zycia, profilaktyki układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, chorób metabolicznych. Na oddziale pracuja specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych kardiologii, diabetologii, alergologii, endokrynologii.

PERSONEL

lekarze z tytułem specjalisty:

    lek. Jacek Szcześniak
    lek. Monika Domagała
    lek. Marta Pałuba
    lek. Mateusz Kuffner
    lek. Mariusz Makowski
    lek. Paweł Przetacznik
    lek. Aurelia Rogusz
    lek. Grzegorz Szymkiewicz
    lek. Mateusz Wiśniowski

Lekarz koordynujący oddziałem:

Dr n. med. Piotr Satławski

Pielęgniarka Oddziałowa:

Anna Polek

Telefony:
(015) 83 30 657    Ordynator
(015) 83 30 671    Gabinet Lekarski
(015) 83 30 672    Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 692    Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 689    Pokój Badań
(015) 80 13 167    Automat dla Pacjentów
(015) 83 30 502    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:32

Średni pobyt chorego w oddziale:5 dni

    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Oddział Urologii powstał w 1992r. założony przez dr Aleksandra Bęca, który pełnił obowiązki d 2000r. W 2000r. w drodze konkursu ordynatorem został Jarosław Kondeusz.


PERSONEL
lekarze na oddziale:

    lek. Jarosław Kondeusz
    lek. Jacek Koper
    lek. Witold Pałuba
    lek. Marek Czwarno
    dr n. med. Maciej Ziarek
    dr n. med. Michał Trąbka

Ordynator Oddziału:

lek. Barbara Chara

Pielęgniarka Oddziałowa:

Renata Krupska

Telefony:
(015) 83 30 652    Ordynator
(015) 83 30 553    Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 553    Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 502    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:20

Średni pobyt chorego w oddziale:8 dni

    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Oddział Reumatologii Szpitala w Sandomierzu funkcjonuje od 02.01.1991r. Założycielemi pierwszym ordynatorem oddziału był pan dr. Jan Mazur. Pod jego kierunkiem wykształciło się szereg reumatologów, między innymi Barbara Chara, Marek Kaczmarski, Radosław Giza. Od 01.04.2001r. na stanowisko zastępcy ordynatora została powołana p. Barbara Chara. W Oddziale Reumatologii  pracował od 1991r. do stycznia 2005r. Tadeusz Kluk. Od 01.05.2006r. z chwila przejścia dr. Jana Mazura na emeryturę, funkcję p.o. Ordynatora powierzono B. Charze.


PERSONEL

lekarze z tytułem specjalisty
:

    lek. Barbara Chara
    lek. Radosław Giza
    lek. Elżbieta Kaniewska-Kilarska
    lek. Jan Mazur

lekarze w trakcie specjalizacji:

    lek. Beata Jedlińska-Łakomiec

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE:
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia hospitalizujemy pacjentów z:- reumatoidalnym zapaleniem stawów,- układowymi chorobami tkanki łącznej (toczniem układowym, twardziną uogólnioną, zapaleniam wielomięśniowym, skórno-mięśniowym i innymi,- zapaleniami naczyń (w tym polimialgii reumatycznej),- reaktywnymi i wtórnymi zapaleniami stawów,- spondyloartropatiami (ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów i inne),- dną moczanową i innymi chorobami stawów wywołanymi przez kryształy,osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości.

W terapii chorób reumatycznych stosujemy najnowsze metody leczenia-leki neutralizujące TNF.