Komunikat odnośnie odwiedzin„Komunikat odnośnie odwiedzin” #aktualizacja

W związku z coraz mniejszą ilością przypadków COVID-19 na terenie kraju Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu od dnia 14 czerwca 2021 roku wznawia możliwość odwiedzin bliskich. Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe uwarunkowania:

 • po upływie 14 dni od pełnego szczepienia (dotyczy preparatów dwudawkowych
  i jednodawkowego) – musi przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie z kodem QR  
  lub posiadając negatywny wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (badanie ważne do 72 godz. od daty jego wykonania)
 • wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego (dostępna w punkcie informacyjnym wejścia głównego do Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala POBIERZ) – po wejściu na Oddział ankietę przekazać personelowi oddziału.

  Zasady odwiedzin:
 1. Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13.00 -17.00
 2. Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest dozwolone również poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego
 3. Odwiedzanie chorych przez osoby poniżej 16 r.ż. jest dozwolone po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/lekarza dyżurnego
 4. Do jednego pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie JEDNA ZDROWA OSOBA (bez żadnych objawów infekcji – kataru, kaszlu, bólu gardła, itp.)
 5. W sali chorych mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające (u dwóch pacjentów), z zachowaniem dystansu min. 1,5m
 6. Czas odwiedzin max. do 20 minut
 7. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do zakładania maseczki oraz fartucha jednorazowego (fartuchy dostępne w automacie przy wejściu głównym) w kontakcie z pacjentem/personelem. W sytuacji przeciwwskazań do stosowania maseczki (udokumentowanych na piśmie) przez osobę odwiedzającą - MUSI ona zachować dystans 1,5m między sobą a pacjentem/personelem
 8. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności kuchenek oddziałowych, innych sal chorych, gabinetów
 9. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala
 10. Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Oddziału
 11. Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum – wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką
 12. Obowiązuje zakaz wpuszczania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 13. Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających
 14. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.

ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH LUB Z INNYCH WAŻNYCH PRZYCZYN UZASADNIONYCH DOBREM PACJENTÓW, MOŻE BYĆ WPROWADZONY OKRESOWO ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU.

 DYREKCJA SSDŚ