Informacja - narażenie na promieniowanie jonizujące„Informacja - narażenie na promieniowanie jonizujące”

Informujemy, iż w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich orazudzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.