Budowa odwodnieniaBudowa lądowiska - odwodnienie

Trwa budowa odwodnienia dla przyszłych dróg dojazdowych oraz lądowiska przy Szpitalu.