Zajęcia FitnessOnkologia bliżej mieszkańców Powiatu Sandomierskiego

W dniu 21 grudnia br. w Szpitalu im. Ducha Świętego w Sandomierzu, została otwarta poradnia konsultacyjna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Poradnia oficjalnie zacznie funkcjonować od 5 stycznia 2017 r. i w każdy czwartek przyjmować w niej będzie specjalista onkolog Piotr Mikuliszyn. Zadanie będzie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Miasto Sandomierz.

 

    W poradni konsultowani będą pacjenci z rozpoznaniem klinicznym nowotworu. Głównym zadaniem poradni będzie ukierunkowanie dalszej diagnostyki i leczenia pacjentów. Pacjenci będą mogli na miejscu z dyżurującym lekarzem onkologiem ustalić terminy i konieczne zabiegi do wykonania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Część badań i zabiegów operacyjnych ma być także wykonywanych w szpitalu w Sandomierzu. Filie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonują już w szpitalu w Ostrowcu, Starachowicach, Końskich i Staszowie.

    Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy dyrekcją Szpitala w Sandomierzu a Świętokrzyskim Centrum Onkologii wszystkie badania skierowane przez specjalistów ŚCO będą wykonywane bezpłatnie.

 


Foto: Zbigniew Masternak