Światowy Dzień OsteoporozyMiędzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony  1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych aby zwrócić uwagę, że zjawisko narkomanii jest problemem dotyczącym ludzi na całym świecie oraz by wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Według raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wynika, że na świecie niemal 30 milionów ludzi jest uzależnionych od narkotyków, w tym 12 milionów ludzi stosuje narkotyki dożylnie, z czego 1,6 mln jest zarażonych wirusem HIV.

Narkomania  - uzależnienie od środków chemicznych jest zaburzeniem, które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie osoby uzależnionej we wszystkich obszarach życia.
Do objawów narkomanii możemy zaliczyć;

- występowanie zjawiska tolerancji (potrzeba zwiększania dawki)
- pojawienie się zespołu abstynencyjnego 
- nieudane próby kontrolowania zażywania narkotyku
- ukierunkowanie działań osoby uzależnionej na pozyskanie narkotyku
- zażywanie mimo wyraźnych szkód (somatycznych, psychicznych, społecznych)

Najpopularniejsze narkotyki to;

- morfina, heroina, amfetamina, kokaina.

Narkomania jest poważnym zaburzeniem psychicznym wymagającym leczenia. Wczesne wdrożenie terapii zwiększa szansę jej skuteczności. Wspólnie zróbmy wszystko, by uświadomić społeczeństwu, młodzieży, jakie skutki może nieść za sobą ten zgubny nałóg. Przypominamy o tym dziś podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, ale pamiętajmy o tym każdego dnia.