Platynowy Certyfikat Europejskiej Organizacji Udarowej„Diamentowy Certyfikat Europejskiej Organizacji Udarowej”

Kolejny najwyższy certyfikat inicjatywy Angels Europejskiej Organizacji Udarowej dla Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii UJK a Sandomierzu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W dniu 16 Maja 2024 podczas corocznej konferencji Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO), która odbyła się w Bazylei, Oddział Udarowy Kliniki Neurologii UJK Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu otrzymał najwyższy diamentowy certyfikat za działalność oddziału w 2023 roku oraz gratulacje od Prezesa ESO profesora Petera Kelly.

Jest to już kolejny certyfikat przyznany Klinice Neurologii za działalność oddziału udarowego. Inicjatywie Anlgels zajmującej się propagowaniem jakości lecznictwa udarowego patronuje Europejska Organizacja Udarowa oraz Światowa Organizacja Udarowa (WSO).  Certyfikaty przyznawane są oddziałom udarowym na całym świecie. W ocenie pracy oddziałów brane są pod uwagę: droga jaką pacjent przebywał z miejsca zachorowania do szpitala, sprawność przebiegu procedur wewnątrzszpitalnych, wykonanie wszelkich procedur diagnostycznych i leczniczych, , odsetek zastosowania nowoczesnych metod reperfuzyjnych, wprowadzenie stosownej profilaktyki oraz usprawnianie pacjenta po udarze. „Czas to mózg”, hasło to mobilizuje do sprawnego przeprowadzenia wszystkich procedur, gdyż od tego zależy życie i sprawność pacjenta po udarze. Kadra Kliniki Neurologii stale podnosi swoje umiejętności, kolejni lekarze uzyskali specjalizację w dziedzinie neurologii oraz stopień doktora nauk medycznych, prowadzone są badania kliniczne, a także od kilku lat w Sandomierzu prowadzone są zajęcia z neurologii dla studentów czwartego roku wydziału lekarskiego. Kierownik Kliniki pełni obecnie funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.