Głównej zawartości

Pracownia Endoskopii

Czynna od godz. 7:00 – 14:30

Nadzór nad Pracownią Endoskopową sprawuje:
Lek. Med. Mirosław Wiater specjalista Chirurg
Pielęgniarka zabiegowa : Romana Czajka

Badania wykonują :
1.    lek. M. Wiater specjalista chirurg
2.    lek. Bohdan Chmielnicki – specjalista chirurg
3.    lek. Krzysztof Mączyński – chirurg
4.    lek. Robert Błażuk – specjalista chorób wewnętrznych
5.    lek. Krzysztof Warzocha – specjalista chirurg
6.    dr. n. med. Jan Józefczuk – specjalista chorób dziecięcych

Badanie wykonywane są po uprzedniej osobistej rejestracji i ustaleniu terminu.

Wymagane dokumenty:
- skierowanie lekarskie do Pracowni Endoskopii
- wyniki poprzednich badań
- aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Telefon: 158330660