Głównej zawartości

Ordynator Oddziału:

lek. Renata Mirowska - Masternak

Pielęgniarka Oddziałowa:

Ewa Ordon

 
Telefony:

(015) 83 30 564    Ordynator

(015) 83 30 710    Gabinet Lekarski - odcinek męski

(015) 83 30 525    Gabinet Lekarski - odcinek damski

(015) 83 30 583    Oddziałowa

(015) 83 30 649    Dyżurka Pielęgniarek

(015) 80 13 174    Automat dla Pacjentów

(015) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:60

Średni pobyt chorego w oddziale:14 dni

Dodatkowe informacje:


HISTORIA
Oddział Psychiatryczny działa w Sandomierskim szpitalu od 1990r. Od wielu lat oprócz działalności diagnostycznej i terapeutycznej prowadzi staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy i psychologów. Od 2006r. dzięki bogatej ofercie świadczeń i stosownej liczbie specjalistów zdobył najwyższy stopień referencji przyznawany przez NFZ przy kontraktowaniu usług.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Oddział jest przeznaczony dla chorych powyżej 18r. życia, ze wszelkimi zaburzeiami psychicznymi. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską. Udzielamy różnorodnych świadczeń medycznych, prowadzimy diagnostykę psychiatryczną, psychologiczną, przeprowadzamy konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, EEG. Stosujemy leczenie biologiczne oraz oddziaływania psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne .W oddziale realizowane są programy dla osób z pierwszym i kolejnymi epizodami schizofrenii obejmujące oprócz diagnostyki i leczenia cykl zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin. W ramach programu diagnostyczno terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pacjenci oprócz detoksykacji, otrzymują podstawowe informacje o problemie uzależnień, są motywowani do dalszego leczenia i kierowani do stosownych placówek. Po leczeniu w oddziale całodobowym istnieje możliwość kontynuacji terapii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego u wybranego lekarza. Oddział Psychiatryczny aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowego programu przeciwko dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych psychicznie "Schizofrenia - otwórzcie drzwi"
Oddział współpracuje z Sandomierskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego "Nadzieja" (http://www.nadzieja.free.ngo.pl/)


PERSONEL:

Lekarze z tytułem specjalisty:

lek. Renata Mirowska Masternak
lek. Leszek Podeszwa
lek. Monika Czerwonka
lek. Alicja Przybylska

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. Piotr Broda

lek. Anna Gorlicka Micał

Psycholodzy:

mgr Małgorzata Grzegolec
mgr Jolanta Grabowska
mgr Katarzyna Majkowska Kłys

Terapeuci:

mgr Danuta Grochowska
mgr Daniel Skowron


Sekretarka med.

Marta Czuj

Statystyk med.

Jolanta Kisiel