Głównej zawartości


Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej„Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej”

W dniach 29-30 listopada w 2018 roku w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu odbył się kurs „Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej”. Szkolenie obejmowało kurs dokształcający, uwzględniający aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Warsztaty skierowane były do pielęgniarek, położnych i lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu, połogu i nad noworodkiem.


Wiedza, która może uratować życie„Będzie nowy sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy doposaży w sprzęt specjalistyczny Oddział Neonatologiczny. Między innymi inkubator zamknięty, dwa kardiomonitory, pompy strzykawkowe, ciepłe gniazdka, a także inny sprzęt ratujący życie noworodków w tym wcześniaków zostanie przekazany przez WOŚP. Rozstrzygnięty przed kilkoma tygodniami konkurs na zakup sprzętu był największym konkursem ofert w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja kupiła 2 tysiące 816 urządzeń medycznych, które trafią do niemal wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce. Zakupiony został sprzęt o łącznej, rynkowej wartości około 65 milionów złotych.


Wiedza, która może uratować życie„Wiedza, która może uratować życie”

W udarze mózgu najważniejszy jest czas – mówi dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, specjalista neurolog, kierownik zespołu, który przeprowadził badania wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat znajomości objawów i czynników ryzyka tej choroby. Ta analiza miała także na celu określenie potrzeb i form edukacyjnych, które tę wiedzę mogłyby poszerzyć. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Adama Jarubsa, marszałka województwa świętokrzyskiego. – Dane te będą stanowiły ważny element dla przygotowania kolejnych programów profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia – twierdzi marszałek Adam Jarubas.


Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego„Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”

Podczas uroczystej gali w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach uhonorowano laureatów Konkursu Regionalnego „Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”. Przedsięwzięcie organizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, miało na celu wyróżnienie osób, projektów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, które w najbardziej aktywny sposób zaangażowały się w rozwój cyfrowy regionu w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Miło nam poinformować, iż w kategorii "Informatyk" III miejsce otrzymał Robert Kurosz, specjalista ds. informatyki, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.


Życzenia Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego„Życzenia Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego”

Szanowni Państwo z okazji Dnia Ratownictwa  Medycznego  przypadającego  na  dzień  13  października, Lekarzom i Pielęgniarkom Systemu, Ratownikom Medycznym i Dyspozytorom Medycznym  pragnę złożyć najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności. Reprezentujecie Państwo zawody niezwykle odpowiedzialne i potrzebne.  Pełnienie  służby w ratownictwie medycznym to szlachetna misja, która wiąże się z odwagą i dbałością o najwyższe standardy wykonywania tego trudnego zawodu. Bowiem nikt nie jest w stanie zastąpić Waszej wiedzy i umiejętności w momentach zagrożenia ludzkiego życia.


Nowoczesne łózka na Oddziale Medycyny Paliatywnej„Kolejne nowe łóżka na Oddziale Medycyny Paliatywnej”

Już po raz trzeci Oddział Medycyny Paliatywnej otrzymał od miasta Sandomierza 4 nowoczesnych łóżek. Zakup ten mógł odbyć się dzięki pieniądzom pochodzącym z oszczędności, jakie udało się wypracować w pierwszej połowie 2018 roku dzięki grupowemu zakupowi gazu dla placówek administrowanych przez miasto. Z inicjatywą przeznaczenia zaoszczędzonych pieniędzy na wsparcie Oddziału Medycyny Paliatywnej wystąpił Burmistrz Sandomierza. Zgodę na to przedsięwzięcie wyraziła Rada Miasta.


Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim„Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim”

Dnia 27 września 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu odbyła się konferencja poświęcona chorobom nowotworowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach ze względu na wysoki wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe. Inicjatorzy wydarzenia podjęli walkę z tym zagrożeniem poprzez stworzenie mieszkankom województwa świętokrzyskiego szeregu udogodnień w dostępie do badań profilaktycznych (mammografii oraz cytologii).