Głównej zawartości


Konferencja Naukowa - 25 lat Nefrologii i Dializoterapii w Sandomierzu„Konferencja Naukowa - 25 lat Nefrologii i Dializoterapii w Sandomierzu”

Dnia 14 września o godzinie 10:00 w Sali Rycerskiej Zamku Sandomierskiego odbędzie się coroczne sympozjum naukowe pod szyldem "Sandomierskie Spotkanie Nefrologiczne".

Tematem tegorocznej konferencj naukowej są "Postępy w leczeniu chorób nerek i chorób układowych".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięćia udziału w tym wielkim wydarzeniu.


Konferencja NeurologicznaKonferencja Neurologiczna w Sandomierzu

Dnia 15 września 2018r. o godzinie 10:00 w Sandomierzu będzie miała miejsce Konferencja Neurologiczna pod patronatem J.M. Prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. zw. dr hab. med. Stanisława Głuszka. Tematem wydarzenia będą wybrane zagadnienia dla lekarzy rodzinnych, np. stwardnienie rozsiane, udar mózgu, leczenie bólu. Miejscem prelekcji będzie Hotel Basztowy - Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz. Instytut Fizjoterapii Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach, Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu, Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Kielecki, Sandomierski Ośrodek Neurologii, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego  w Sandomierzu serdecznie zaprasza do udziału.


Wakacyjna Kropla Krwi 2018Certyfikat Akredytacyjny 2018

Miło nam poinformować, iż Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu dnia 20.06.2018r. otrzymał Certfikat Akredytacyjny w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Tym samym poświadcza on spełnienie przez naszą placówkę najwyższych standardów w procesie hospitalizacji.

Cały czas staramy się udoskonalać by móc zapewnić naszym pacjentom najlepszą opiekę. 


Wakacyjna Kropla Krwi 2018KONKURS „Wakacyjna Kropla Krwi 2018"

W dniach 14 czerwca - 12 października zapraszany do udziału w konkursie "Wakacyjna Kropla Krwi" organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.

Wakacje to czas większej liczby wypadków komunikacyjnych , co zwiększa zapotrzebowanie na krew - najcenniejszy i niezastąpiony lek. Oddając krew pamiętaj, że także Ty możesz jej potrzebować. Nie przechodź obojętnie - oddaj krew!

Regulamin konkursu znajduje się w rozwinięciu.


Telefony szpitalne znów działają„Telefony szpitalne znów działają”

 

Informujemy, iż awaria telefonów została usunięta.

Wszystkie aktualne numery dostępne są w dziale kontakt, oraz w rozwinięciu.

 


Dzień Weterana 2018„Dzień Weterana 2018”

Z okazji Dnia Weterana w dniu 29.05.2018 r. w RCKiK OT Sandomierz (budynek Poradni Specjalistycznych SSDŚ) Wojskowy Klub HDK PCK nr 111 przeprowadził akcję krwiodawstwa... w tym dniu krew oddało 23 krwiodawców łącznie 10350 ml, a na klub oddało 19 osób - 8550 ml. Wszystkim dziękujemy za udział w akcji i serdecznie zapraszamy za rok. Pamiętajmy, że krew jest największym darem, który ratuje ludzkie życie.

Szanowny Pacjencie: "Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, nr telefonu: 158330614, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Krzysztof Sikorski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , tel. 15 83 30 511, adres korespondencyjny Szpitala: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń medycznych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom tj.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny płatnik świadczeń medycznych, Laboratoria Medyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 - 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o Działalności Leczniczej i Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw."